Daily Archives: 2010. október 11. hétfő

Középkori / modern kori aforizma – 12.31.

11 október 2010

Amivel az ember szemben áll, nem a hazug kijelentés, hanem a létezés egészére kiterjedő és mindent átszövő hamisítási folyamat. (Hamvas Béla)

Középkori / modern kori aforizma – 12.30.

11 október 2010

Ami a világban a legkevésbé elviselhető, hogy hatalma az igazságtalanságnak van, és az igazság erőtlen. Ami az irtózatos, hogy az igazság nem tudja önmagát érvényesíteni. Ez a szüntelen szorongás, amiben az ember él, hogy az igazságot a földről elűzik és itt maradunk védtelenül. Ez az igazságtól való elhagyatottság. Ez minden lázadás értelme. (Hamvas Béla)

Középkori / modern kori aforizma – 12.29.

11 október 2010

Nem boldog, aki nem akar boldog lenni. (Joubert)

Középkori / modern kori aforizma – 12.28.

11 október 2010

Az igazi megbocsátás arról szól, hogy az illetőt, aki vétett ellenünk, ugyanoda, ugyanabba a státuszba fogadjuk vissza, ahonnan vétke miatt kiesett. (Rajnai Lencsés Zsolt)

Középkori / modern kori aforizma – 12.27.

11 október 2010

Állhatatosság és hűség, szerelemben igaz kincs. (Propertius)

Középkori / modern kori aforizma – 12.26.

11 október 2010

Mi az hogy adni? Egyszerűnek látszik a felelet erre a kérdésre, pedig valójában tele van kétértelműséggel és bonyolultsággal. A legelterjedtebb félreértés szerint, aki ad, az “felad” valamit, megfosztja magát valamitől, áldozatot hoz. Az olyan ember, akinek jelleme megrekedt a befogadó, kihasználó, felhalmozó beállítottság szintjén, az csakugyan ezt érzi, amikor ad. (Erich Fromm)

Középkori / modern kori aforizma – 12.25.

11 október 2010

Első lépésként tisztába kell vele jönnünk, hogy szeretni művészet, éppen úgy, ahogy élni is művészet; ha meg akarjuk tanulni, hogyan kell szeretni, ugyanúgy kell eljárnunk, mint amikor bármely más művészetet vagy mesterséget akarunk elsajátítani, mondjuk zenét, festészetet, ácsmesterséget vagy az orvosi, a mérnöki tudományt. (Erich Fromm)

Középkori / modern kori aforizma – 12.24.

11 október 2010

Aligha van még egy tevékenység, még egy vállalkozás, amely olyan vérmes reményekkel és kilátásokkal indul, és mégis rendre olyan kudarcot vall, mint a szeretet. Ha bármely más tevékenységgel ez volna a helyzet, az emberek mohón igyekeznének kideríteni a kudarc okait és megtanulni, hogyan csinálhatnák jobban – vagy felhagynának vele. Mivel ez utóbbi a szeretet esetében lehetetlen, a kudarcon alighanem csakis úgy lehet felülkerekedni, ha megvizsgáljuk az okait, és elkezdjük tanulmányozni a szeretet jelentését. (Erich Fromm)

Középkori / modern kori aforizma – 12.23.

11 október 2010

Művészet-e a szeretet? Ha igen, akkor tudást és erőfeszítést igényel. Vagy kellemes érzés, amit megtapasztalni a vaksors műve, olyasmi, amibe az ember, ha szerencsés, beleesik? (…) Az emberek nagy többsége manapság kétségkívül az utóbbi nézetet vallja. Nem mintha nem volna nekik fontos a szeretet. Élnek-halnak érte; boldog és boldogtalan szerelmi történetek garmadáját nézik végig a moziban, a szerelemről szóló bárgyú dalok százait hallgatják meg – azt azonban jóformán senki sem hiszi, hogy szeretni meg kellene tanulnia. (Erich Fromm)

Középkori / modern kori aforizma – 12.22.

11 október 2010

Az embernek lényével bele kell magát vetnie. Lényét oda kell adnia. Ha az embert a tiszta élet, vagy legalábbis a tisztaságra való erőfeszítés nem tartja, okvetlenül hazugságban él. (Hamvas Béla)

A gondolkozás elkövethető legnagyobb hibája, ha az ember valamely eseménysorozatba önkényesen nemlétező értelmet vetít, és következetesnek tűntet fel valamit, ami tökéletesen értelmetlen, és ami semmi egyéb, mint változás és változás. Ez a létüres élet. Lényegtelen és alaktalan hömpölygés. (Hamvas Béla)

Mintha a béke és a csend között valami eddig nem tudatosított összefüggés lenne. (Hamvas Béla)
Nincs nagyobb veszély, mint a romlással kiegyezni és korrupt körülmények között elégedettnek lenni, legfeljebb csak még egy, az elégedettséggel is megelégedni. (Hamvas Béla)

Középkori / modern kori aforizma – 12.21.

11 október 2010

Mások jósága, éppen olyan örömmel tölt el, mint a magamé. (Joubert)

Középkori / modern kori aforizma – 12.20.

11 október 2010

A barátság, a személyiségek rokonsága, melyet az idő érlel és a konfliktusok tesznek próbára. Ha ezek után még mindig kölcsönös lelki vonzalom és kezdeményező szeretet köti össze feleit, akkor valódi barátságról beszélhetünk. (Rajnai Lencsés Zsolt)

Középkori / modern kori aforizma – 12.19.

11 október 2010

Egyre kevesebb az ember, aki a normálist kibírja, és egyre több, akinek természetes állapota a rendetlenség, a homály, a görcs, a zűrzavar, és aki a fény és a rend és az emelkedés és a kitágulás számára teljesen alkalmatlan, sőt abban tönkre is megy. (Hamvas Béla)

Középkori / modern kori aforizma – 12.18.

11 október 2010

Ma olyan korban élünk, amikor azok beszélnek, akiknek nincs mondanivalójuk, s akiknek lenne, azok hallgatnak. (Ismeretlen)

Középkori / modern kori aforizma – 12.17.

11 október 2010

Jól csak a szívével lát az ember, ami igazán lényeges, az a szemnek láthatatlan. (Saint-Exupéry)

Következő oldal »