Daily Archives: 2010. október 22. péntek

Vivaldi, Winter, Four Seasons (Allegro), with animated score

22 október 2010

Rövidke Arany János versek…

22 október 2010

Arany János: Még egy

Mit is akarsz?… nézz az időre:
Ősz van, s neked bús télre jár,
Szemedben köd lett a sugár,
Dér, hó leszállott a tetőre.

Nyílhatnak a fán csalvirágok:
Nem lesz érett gyümölcse már; –
Hallgat minden dalos madár:
Csak – a beszédes liba gágog.

(1877 szept. 12)

Arany János: Meddő órán

Belenézek a nagy éjszakába,
Alszik a föld, maga árnyékába’;
Itt vagy amott csillagok röppennek:
Gondolatim is úgy jönnek-mennek.

Gondolatom szappanbuboréki
Csillogók, mint odafenn az égi:
De töredék mindkettőnek utja –
Mind szétpattan, mielőtt megfutja.

(1877 aug. 9) (more…)

René Descartes: Elmélkedések az első filozófiáról; harmadik elmélkedés (Arról, hogy Isten létezik)

22 október 2010

Most pedig lecsukom a szemem, fülemet betapasztom, elcsitítom valamennyi érzékemet, s a testi dolgokat ábrázoló valamennyi képet vagy kitörlöm gondolkodásomból, vagy ha ez nem is lehetséges, legalábbis semmilyen jelentőséget nem tulajdonítok nekik, lévén hamisak és megbízhatatlanok. Így egyedül önmagamhoz szólva, s az eddigieknél mélyebben magamba tekintve arra fogok törekedni, hogy fokról fokra haladva mind közelebbi és meghittebb ismeretségbe kerüljek önnönmagammal.
Én gondolkodó dolog vagyok, azaz kételkedő, állító, tagadó, egy keveset ugyan megértő, ám annál többet nem ismerő, akaró, nem akaró, elképzelő s még érzékelő is. Mert amint az imént fölfigyeltem rá, jóllehet mindaz, amit érzékelek vagy elképzelek, rajtam kívül talán semmi, afelől mégis bizonyos vagyok, hogy a gondolkodásnak azok a módozatai, amelyeket érzeteknek és képzeleti képeknek nevezek – amennyiben ezek pusztán a gondolkodás módozatai – énbennem (more…)

Kosztolányi Dezső: Epigramma

22 október 2010

1

Ó, hogy gyűlölném én a nőket,
mert ellenem cselt cselre szőttek,
de él egy nő, kitől baj, átok
nem szállt reám, akit szerettem,
aki szeret most is szünetlen:
érette mindnek megbocsájtok,
s a vétkezőt is áldanám;
e nő: anyám.

2

Nem egy szememre hányja nékem,
hogy változik a véleményem, (more…)

William Shakespeare: Szonett (36-40)

22 október 2010

36. szonett

Bizony, jobb, ha utunk most elszakad,
Noha szerelmünk osztatlanul egy:
Így a sok foltot, mely velem marad,
Viselem majd magam, tenélküled.
Két szívünk közös vágy, de életünkben
Olyan választó bántalom is él,
Melytől, bár nem csökkenti örömünket, nem
Egy szép órát veszt a szent szenvedély.
Nem illethet ezután a szavam,
Mert szégyenem megszégyenítene,
S hogy becsülsz, ne mutasd nyilvánosan,
Mert megromlik neved becsülete:
Nem, nem, ne tedd; mert szívem úgy szeret,
Hogy, mint magad, enyém a jóhíred.
(more…)

Artur Schopenhauer: A büszkeségről

22 október 2010

Nem az a büszke, aki az akar lenni, a büszkeséget legfeljebb mutatni lehet, de – mint minden felvett szerepből – könnyen kizökken belőle az ember. Mert csakis a saját, különös nagy értékéről és előnyeiről táplált rendíthetetlen meggyőződés tesz ténylegesen büszkévé. Eme meggyőződés ám téves lehet, avagy csupán külső, felületes értékű előnyökön alapulhat; mindez a büszkeségre nincs befolyással, ha azt tényleg és komolyan veszi az illető. Minthogy tehát a büszkeség a meggyőződésben gyökerezik, mint minden megismerés, nem függ önkényünktől. Legnagyobb ellensége a hiúság, mely folyton a mások tetszésére pályázik, hogy az önmagáról táplált kedvező véleményt aztán erre alapíthassa, míg a büszkeség mindenkor feltételezi azt, hogy erre nézve mindenkor szilárd meggyőzédés hatja át az illetőt.

Tóth Árpád: A kenyérgyár macskája

22 október 2010

A kenyérgyár
Víztartálya
Nem tengerszem
S nem tavacska,
Nem is úszik
Abban cápa,
Sem halacska,
Csak egy bohó,
Csak egy csacska,
Nagyobbacska
Döglött macska…

Vígan repül,
Ha épp repül,
Fent a légben
A kis fecske,
Vígan mekeg,
Ha épp mekeg,
Lent a réten
A kis kecske,
De mit csinál, (more…)

Rajnai Tibor: Bródy komám! Nyomj be engem egy színházhoz, vagy egy újsághoz írónak!

22 október 2010

Bródy Sándor legjelentősebb színpadi sikereinek idejére esik, ez a jellegzetes kis történet, amelynek hőse, Bródy egy volt iskolatársa, a csődbe jutott egri grajzleros. Amikor Bródy dicséretével voltak teli az újságok, ez a szegény grajzleros feljött Pestre, és úgy rongyosan, elhanyagoltan beállított a költőhöz.
– Te, Sándor, – mondotta neki -, most, hogy olyan híres ember lettél és az egész ország rólad beszél, nagyon megkérlek segíts rajtam.
– Hát veled mi történt? – kérdezte Bródy azzal az őszinte érdeklődéssel, amely minden földije iránt megnyilvánult.
– Hogy egész elölről kezdjem – felelte – egy kis vegyeskereskedést nyitottam Egerben, korlátlan pálinkaméréssel, trafikkal. Eleinte jól is ment az üzlet, míg egy szép napon nem jelentkezett a konkurencia. Azzal kezdte, hogy a szódavizet, amit én négy krajcárért árultam, ő kereset nélkül, beszerzési áron, kettőért adta. Ebben az irányban dolgozott ellenem egyéb cikkeknél is, de nem szaporítom a szót, egy félév alatt tönkrementem. (more…)

Luna Piena: Ölelj át

22 október 2010

Ha az éjszaka véget ér,
de még napkelte előtt,
Ölelj át,
vigyázz rám,
mint soha azelőtt
Ha hallgatsz,
én is hallgatok,
nézlek,
s beszívom illatod
Ha beszélsz,
iszom szavaid, (more…)

Ady Endre: Mert túlságosan akarlak

22 október 2010

Ki ott állott az útban,
Ellökni mindig tudtam
S ha az útfélre verlek,
Szép arcodat emeld föl,
Nézz reám, ríjj és nevess:
Túlságosan kedvellek.

Ha megszidlak levélben
Vagy pimasz fütyölésben;
Vagy ha másnak kinállak,
Hozd szívemhez a szíved
És sirass, mert hazudok:
Túlságosan kivánlak.

Ha hallod durva átkom,
Halld ki, hogy szánva bánom
Mindet, mi ért, a bántást
S mégis máglyára vetlek:
Szégyenlem, hogy sorsommal
Csipőd ringása bánik:
Túlságosan szeretlek. (more…)