Daily Archives: 2010. október 23. szombat

Voltaire: Gondolkodás (Téves gondolkodás)

23 október 2010

Élnek közöttünk vakok, félszeműek, kancsalok, távollátók, rövidlátók, élesen vagy homályosan, gyöngén, vagy tisztán látók. Ez többé-kevésbé hűséges képet fest felfogóképességünkről; téveslátás azonban nincsen. Nincs olyan ember, aki a kakast mindig lónak látná, avagy az éjjeliedényt mindig háznak. Akkor miért találkozunk gyakorta, egyébként helyesen gondolkodó emberekkel, akik fontos kérdésekben merőben tévesen okoskodnak? Miért, hogy az a sziámi, aki soha nem hagyja magát becsapni, amikor három rúpiát fizetnek neki szentül hisz Szammonokodom átváltozásaiban? Milyen elképesztően furcsa, hogy egyébként józan emberek úgy viselkednek, mint Don Quijote, aki óriásokat vélt látni ott, ahol mások, csak szélmalmokat láttak? De Don Quijote menthetőbb, mint a sziámi, aki azt hiszi, hogy Szammonodokom több ízben leszállott a földre, vagy mint a török, aki megvan győződve róla, hogy Mohamed köpenyének ujjába rejtette a félholdat; mert Don Quijote, akit az a rögeszme kínoz, hogy meg kell vívnia az óriásokkal, elképzelheti, hogy egy óriásnak olyan hatalmas a teste, mint egy szélmalom, karja pedig olyan hosszú, mint a szélmalom szárnya; de vajon egy józan ember milyen feltételezéssel juthat arra a meggyőződésre, hogy a hold fele belefér egy köpeny ujjába, avagy, hogy Szammonodokom leszállt az égből, hogy papírsárkányokat eregessen Sziámban, kivágjon egy erdőt , és bűvészmutatványokkal kápráztassa el a nézőket? (more…)

Mikszáth Kálmán: Az anya szerelme (Beszélyke)

23 október 2010

Derkovits Gyula: Az anya (1934.)Imádkozzatok! Nagy veszedelem fenyeget. A legrettenetesebb ellenség a – kolera. A halál fekete álarcban. Ne fussatok! Maradjatok veszteg, itt nincs menekülés. A halál ez egyszer fölülmúlta önmagát leleményességben, midőn fegyvert választott. Egy fegyver, mely önmagától hatol be a testbe, mely elől ki nem térhetsz, melyet felkeresel, melyre minden szempillanatban vágyol, melyért magad nyúlsz esengve, pedig tudod, hogy megölöd; egy fegyver, melyet csókolsz és miközben csókolád, meghalsz a csókjától. A halál fegyvere most a – levegő.

A jóltevő elem megtagadja magát, megbánja nemes életadó hivatását, s kiket eddig táplált, siet megölni az embereket. A leghatalmasabb elem, a legnagyobb úr haragszik. Reszkessetek! Mindent elborító szárnya sötéten ereszkedik alá imádkozzatok! (more…)