Daily Archives: 2010. november 5. péntek

Krúdy Gyula: Magyar sóhaj

5 november 2010

„Uram Isten, adj esőt!”

Ez a fohászkodás ostromolja az egeket Mária lángba és füstbe borult országa felől, hol áhítatos, ezeresztendős múltunkba vetett törhetetlen bizalommal, hol meg a bizonytalan, de dacos jövendőnek elszántságával.

Adj esőt, Uram.

Aztán békét.

De mindenekelőtt májusi esőt, magyarok esőjét, mert anélkül nem ér nekünk semmit a diadal ellenségeink felett, valamint nem vehetjük hasznát a békének sem.

Esőd nélkül elpusztulunk, Uram. Elhullunk tüzes kardoktól, mint a száraz mennykőtől. Holott már harmadik esztendeje álljuk a csatát az égboltozat négy tájéka felé megdöbbenés nélkül, a vashámor munkásainak süketségével, a puszták oroszlánjának hörgésével és a vakondok óvatosságával. (more…)

Gabriel García Marquez idézetek

5 november 2010

Az emberek nem egyszer és mindenkorra születnek meg azon a napon, amikor az anyjuk a világra hozza őket, hanem az élet újra meg újra rákényszeríti őket, hogy megszüljék magukat. (Szerelem a kolera idején, 1985)

Az ember a maga kiszámolt homokszemeivel jön a világra, és azok a szemek, amelyeket bármi okból, önmaga vagy más miatt, szándékosan vagy kényszerűségből nem használ fel belőlük, örökre elvesznek. (Szerelem a kolera idején, 1985)

A valódi emlékek gyakran hihetetlenek, a csalfa emlékek viszont néha annyira meggyőzőek, hogy képesek helyettesíteni a valóságot. (Különös zarándokok, 1992)

A szegénység a szerelem szolgálója. (Száz év magány, 1967)

A világ minden kincséért sem cserélném el azt a gyönyört, amit a kínjaim okoznak. (Bánatos kurváim emlékezete, 2004) (more…)

Rajnai Lencsés Zsolt: Illó sejtelem könnyű fodra…

5 november 2010

Mint illó sejtelem könnyű
fodra, árja
botlik belém a reggel
arcomba szállva.

Ideleng könnyeden tavaszos
holmisága,
és idebenn sóhajt fel
mind, – égi tisztasága.

Új célt tűz kabátja kerek
gomblyukába,
pirosló szép reményt
bekötve hajába. (more…)