Daily Archives: 2010. november 18. csütörtök

Dosztojevszkij, Fjodor Mihajlovics: Karácsonyfa és lakodalom (Egy ismeretlen naplójából)

18 november 2010

A napokban egy lakodalmat láttam… de nem! Jobb lesz, ha egy karácsonyfáról mondok el egyet-mást. A lakodalom szép dolog, tetszett is az nekem, de jobb lesz a másik. Nem is tudom már, hogy a lakodalmat nézve hogyan jutott ez nekem eszembe. Nos, hát így történt. Ezelőtt éppen tíz esztendővel újév estéjén meghíttak egy gyerek-bálra. Az, aki meghítt, ismeretes üzletember volt, nagy ismeretséggel, összeköttetésekkel, cselszövényekkel s azt lehetett hinni, hogy a szülők csak ürügyül használták fel a gyerek-bált arra, hogy a kedélyesség leple alatt az őket érdeklő üzleti ügyekről beszélhessenek. Én idegen ember voltam, semmi üzletem nekem nem volt, azért az egész estét meglehetősen szabadon töltöttem el. Volt még egy másik úr is, aki senkihez sem tartozott s aki éppen úgy jutott a családi ünnepre mint én, s ez az úr kapta meg legelébb is az én figyelmemet. Magas, szikár, igen komoly, igen illedelmesen öltözött úr volt. De látni lehetett rajta, (more…)

Radnóti Miklós: Hajnal

18 november 2010

Lassan száll a szürke és a kék még
lassabban szivárog át az égen,
homályban áll az erdő s minden ág
puhán mozog, úgy mint a vizfenéken.

A szürkeség eloszlik, győz a kék,
minden égi füstöt magába fal
s a dudoló hajnal elé szalad
két fiatal fa, sötét lábaival.

Harsány fürtökben lóg a fény s a táj
sok ág-bogán ökörnyál lengedez,
ragyogva lép az erdő szerteszét,
lépte vidám és egyszerre lenge lesz, (more…)