Daily Archives: 2010. december 26. vasárnap

Thury Zoltán: Tercsa néni gyermeket nevel

26 december 2010

Kártyáztunk az ebédlő asztal mellett. Valaki azt mondta: kvint, kontra. A többi kérdezte: mi? A valaki most már nagyot kiáltott: kvint, kontra.—A kiabálásra azért volt szükség, mert a gyermekszobából kiindulva s aztán szerteáradva rettenetes lárma töltötte be a lakást. Féktelen, vad topogás, ének, közben a Talpra magyar-ból egyes töredékes sor, a mint egy már nagyobbacska fiu harsogta: esküszünk, esküszünk. Közös erővel pedig egy lapjával lefelé fordított asztalt toltak jobbra-balra a szobában. Az automobilt. A ki a mulatságból kirekesztettnek érezte magát, egy tömzsi kis fiu, sírt.—Az anyjuk azt mondta, hogy ő már nem bir velük. Erre fölkelt az asztal mellől a nagyapjuk s most már ő is kiabált odabenn. Aztán egy szintén szigoru nagybácsi is. A gyermekek pedig csak egymással törődtek. Kiszaladtak, egyik a varrógép tetejére mászott valami czérna-karika után, a másik az ágy alá bujt be, kettő pedig az ebédlő asztal körül megüresedett székekre telepedett le. (more…)

Könyves Tóth Enikő: Fény és árnyék

26 december 2010

Esteledik. A Karmel-hegy tetejéről nézek le a városra. Haifa fényárban úszik. Millió fénye csillan az éjfekete tengeren, mintha percenként csillageső hullna az égből. Közelebbről talán látni az ablakokban égő színes Hanukkai gyertyákat. Lángjainál vidám gyerekek bontogatják az aznapi ajándékot.

Karcsún nyúlik a tengerbe Akko városa. Kiemelkedik a Burdzs el-Kummander torony, ahol 1797-ben Napóleon szenvedett vereséget. Halvány körvonalakban kivehető a nemes egyszerűséggel épített Klarissza kolostor, emlékeztetve hogy ezen a helyen állt, és prédikált Assisi Szent Ferenc.

A Természet szépsége összhangban van az ember alkotta csodával. Magamba szívom a látványt, mit befogadni szinte képtelenség. De a gondolat megállíthatatlan. (more…)