Daily Archives: 2011. január 6. csütörtök

Anna Grigorjeva Dosztojevszkaja Emlékeim (részlet)

6 január 2011

Dosztojekvszkaja Anna Grigorjeva Lev Nikolájevics Tolsztojjal való beszélgetés részlete

„ – A drága uram- feleltem lelkesülten – ideális ember volt. Minden magasztos erkölcsi és lelki tulajdonság, amely az ember díszére válik, a legnagyobb mértékben megvolt benne. Jóságos, nagylelkű, könyörületes, igazságos, önzetlen, tapintatos és érzékeny lelkű volt – mint senki más. Nyíltsága, megvesztegethetetlen őszintesége sok ellenséget szerzett neki. Nem volt olyan ember, akinek – ha hozzá fordult – nem adott volna tanácsot, vigaszt vagy segélyt valamilyen formában. Igaz, hogy epilepsziás rohama után, de azonnal meg vagy komoly munka közben keresték föl, mogorva volt, de azonnal meglágyult a szíve, mihelyt látta, hogy látogatójának segítségre van szüksége. S menyi szívélyes szót mondott, csakhogy elvegye nyerseségének vagy mogorvásának az élét, mint a sem árulja el annyira az ember jelleméta mindennapi életben, a család körében s én  mondhatom,hogy én a tizennégy évig , tartó házaséletünk folyamán mindig csodálkoztam, amikor tetteit láttam Bár sokszor ránk nézve hátrányos vagy talán káros is volt az eljárása, mégis be kellett látnom, hogy uram az adott esetben úgy cselekedett, ahogy nemes és igazságos ember cselekszik. (more…)