Daily Archives: 2011. március 2. szerda

Dsida Jenő: Ha…

2 március 2011

Istenem!
Ha ez a hullott tömérdek levél
lehervadt, meghalt gyűlöletünk volna…

Istenem!
Ha ez a csöndes permeteg eső
szemünkbe-futó örömkönnyünk volna…

Istenem!
Ha ez a sűrű tejüveges köd
békélt tűzhelyek füstgomolya volna…

Istenem, Istenem!
Ha ez a vad szél a vágyott Szabadság
könnyebbült, tiszta lélegzete volna…

Guy de Maupassant: A szerelem vége

2 március 2011

Égette már a víg nap künn a rétet.
A néma lombokon fénycsókja égett.
Hő vágyra tárva kelyhét mindenütt
Várt a virág, szirmára szállt a harmat
És hagyta inni a részeg rovarnak
Zárt karja közt a csillogó nedűt.
Nagy pilleraj szállt a kehely fölé,
S csapkodva szárnyával, kiszürcsölé;
S nem tudta senki melyik él, melyik nem,
A pille úgy mozgott, mint a virág.
A szélbe zengtek édes áriák.
S e langy reggel párját meglelte minden;
Fényködbe kelt a hajnal rózsapírja,
Párjával énekelt a kis pacsirta,
Nyerítve szökkent a tüzes csikó,
Vágy vett erőt a szürke, víg nyulacskán
S a fák tövén ugrált örülve csacskán.
Szerelmi mámor szállt szét, hódító,
S a légbe terjedő nagy, lomha láz ott
Ezer hangjával szíveket igázott.
S fönn a barátságos, lombos fasátrat
A csöpp rovarnép békességbe lakta
– Akár a porszem oly kicsinyke fajta –
S ez a sok ismeretlen, mákszem állat,
Mely mindig a virág kelyhén kalandoz,
Felküldte most halk szózatát a naphoz. (more…)