Daily Archives: 2011. április 20. szerda

Rajnai Lencsés Zsolt: Mozzanat

20 április 2011

Görög az éj a sűrű esthomályról,
leszalad a folyópartra.
Füvek nyugosznak itt és kis virágok,
és mint álmok
melyek valóság vizébe lengnek,
alig hallható sóhajjal merengnek…

Elocsúdott zörejek nesze surran
langyos éjbe mártva,
és minden fodros, tört-barázda,
mint bágyadó vér, ha csurran,
szelíd fogoly lesz, s nem garázda,
– a lét örök ölébe hulltan…

Nincs szó, de ember sincsen itt,
megbolygatlan minden élő szende.
Olyan lágyan, olyan tisztán hajlik
a végtelen-sok létsík egymásba karolva
(s a nagy-Egészhez megadón-hajolva),
hogy sóhajtásuk nem is hallik… (more…)

Végh György: Mi ketten

20 április 2011

Kezed kezemben
A végtelenben jázminillatú csönd
Szemem szemedben

Szemed szememben
Némán parázslik szívünk Önfeledten
Kezem kezedben

Szived szivemben
Szivem szivedben Jázminillatú csönd
A végtelenben

Könyves Tóth Enikő: Oly nagyon hiányzol

20 április 2011

ablakom fényében kereslek
annyira hiányzol nekem
a kép szétesik gyenge holdfényben
egy örök tűnődő elmélkedés
vagy halovány emlékkép csupán
s kezem hiába keres
tehetetlenül a semmibe hull
amikor hiányzol beszélek hozzád
távolodó mosolygó arc (more…)