Daily Archives: 2011. április 21. csütörtök

Bódai-Soós Judit: Csak süketen és vakon

21 április 2011

Talán elégedetlen
sorsával, ki így sóhajt:
„Bár ismét gyermek lennék,
tudatlan, semmit sem értő”?
Ó, nem.
Az életet önként kétszer élő
inkább mohó vagy telhetetlen,
s nem csüggedő, reményét vesztett.
Én nem kívánok újra gyermek lenni.
Ma – semmiképpen.
Elég volt egyszer megszületni. (more…)

Sebők Zsigmond: A te skarlátod meg az én skarlátom

21 április 2011

Olvasom az újságban, hogy néhány iskolát bezártak a skarlát elharapózása folytán. De ha nem is olvasnám, láthatom a fertőtlenítő kocsik sürgölődéséből, amint beteget szállítanak a kór­ház­ba vagy fertőzött ágyneműt a dezinficiáló intézetbe. Fájdalom, ritkán van pihenőjük ezeknek a kocsiknak, a bimbónyitó tavasz közeledésére pedig még jobban föllendül a forgalmuk s különösen sűrű pasasuk az a tűzpiros nyavalya, mely miatt most hazaküldik a gyermekeket az iskolákból.

Láng az orcája, skarlátpiros a köntöse, jég a tekintete és titokzatosan lappangó a lépése annak a rémnek, mely ahova beteszi a lábát, úgy szétrobbantja a családokat, mintha bomba csapott volna csöndes tűzhelyükbe. Az egészséges gyermekeket, sebbel-lobbal, mintha egy vadállat lihegne a nyomukban, szétszalajtják, kit ide, kit oda; a szülők betegükkel elzárkóznak és egy láthatatlan fal képződik köztük s embertársaik közt. Az ember, akinek a gyermekét, hozzá­tartozóját ragadós betegség lepte meg, egyszerre úgy érzi, mintha kiközösítették volna az élő vi­lágból; mogorva, gyanakvó, szinte ellenséges tekintetek környezik; minden szomszédja, min­den ismerőse átváltozik szigorú és kérlelhetetlen ellenőrré, aki minden lépését lesi, megfigyeli és – rosszalja. Mert a félelem szőrszálhasogató zsarnok. Annak senki kedvére nem cselekedhetik. És nem is lehet zokon venni tőle. A gyermekeit féltő szülő önzése csaknem szent. Részvétlensége csaknem erény. Durvasága csaknem gyöngédség. Hiszen néhány ártatlan gyermek mosolygó szeme és virágzó élete fölött vijjog, mint a fészkét védő sas. És védvén a saját gyermekeit, az egész város bimbózó emberflóráját is oltalmazza, mint a katona, aki, ugyanakkor, mikor vitézül harcol a saját bőréért, országát is védelmezi. (more…)