Daily Archives: 2011. április 30. szombat

Émile Verhaeren: MÍG KÜSZÖBÜNKRE KÜNN

30 április 2011

Míg küszöbünkre künn a sűrű hó szitálja
gyémántos gyöngyeit,
a szomszédos szobán bolyongó lépteid
zenélnek meg-megállva.

A tükröt elhúzod – szárnyát behajtva tán –
az ablakmélyedéstől,
s a hosszú kulcscsomó szekrényed ajtaján
hintázva leng le és föl.

Hallom, amint íme, fölszítod a tüzet,
élesztgeted parazsát,
s a hallgatag falak körül elrendezed
a székek hallgatását.
(more…)

Budapest régen (képtár)

30 április 2011


“Mennyi élet, mennyi pezsgés, mennyi ember, de mára már mind halott… Rád is ez a sors vár… Élj hát, élj, amíg élhetsz… az idő elröpül… Keresd az erényt, hogy értékes ember légy…, keresd a valódi, szellemi-lelki értékeket, hogy igazán élj, s ne légy parazita. Ne a pénzt hajszold, az idő elröpül, s észre sem veszed, már itt a vég. Keresd a boldogságot is, hiszen a felüdülés, a belső béke, de a lüktető gyönyör is fontos, – ám hagyj belőle másnak is, hisz más is élni akar, boldogságra törekszik, nem csak te. Légy toleráns és ne ítélkezz senki felett, hisz’  a vége úgyis közös: a sírgödör… Kevéske idődet használd ki jól: az ‘élni és élni hagyni’ remek elv, mert nem foszt meg semmitől, de ezt követve másokat sem rekesztesz ki semmi jóból… Szeresd az embert, hisz sorstársad ő, – épp oly’ halandó mint te vagy. Ami neked fáj, fáj az neki is. Ne tipord el, maradj Ember…” (Rajnai Lencsés Zsolt)

Kosztolányi Dezső: Ha negyvenéves…

30 április 2011

Ha negyvenéves elmúltál, egy éjjel
egyszer fölébredsz és aztán sokáig
nem bírsz aludni. Nézed a szobádat
ott a sötétben. Lassan eltűnődöl
ezen-azon. Fekszel, nyitott szemekkel,
mint majd a sírban. Ez a forduló az,
mikor az életed új útra tér.
Csodálkozol, hogy a föld és csillagok közt
éltél. Eszedbe jut egy semmiség is.
Babrálsz vele. Megúnod és elfelejted.
Olykor egy-egy zajt hallasz künn az utcán.
Minden zajról tudod, hogy mit jelent.
Még bús se vagy. Csak józan és figyelmes.
Majdnem nyugodt. Egyszerre fölsóhajtasz.
A fal felé fordulsz. Megint elalszol.

1929.

Babits Mihály: Három angyal

30 április 2011

Három, három, három, három, három angyal szállt felém.
Egyik fehér, mint a felhő, másik könnyű, mint a fény.
Harmadik úgy hullt a földre egyenesen,
mint egy könny szemből, a szívbe, nedvesen és nehezen.
Hogyan óvjam meg az elsőt, hogy ne kapjon foltokat
ujjaimtól? hogyan tartsam szorosan a másikat,
hogy ne tudjon elrepülni? és az utolsót hova
rejtsem el, hogy senki, senki meg ne lássa őt soha?
Óh jaj, késő! már az első hószín angyal csupa folt!
és a másik messze szállott, aki olyan könnyű volt!
Harmadikat szégyenemre látja az egész világ,
mert gyászomban széjjeltéptem lelkem őrző fátyolát.

Abonyi Lajos: Nagy Ferenc Gyurka tenyere

30 április 2011

Mikor a Böde ki nem öntött, és Vízvárra vagy ahogy régi időben nevezték, sőt most is némelyek, kik csúfolódni szeretnek, nevezik, Pocsolyás-Szent-Györgyre be lehetett menni: bárkinek szemet szúrt az a két nevezetesség, melyhez hasonlóval más falu alig dicsekedhetett. Azonnal feltűnt, magára vonta a figyelmet bármelyik, oly kihívón pompázott mind a kettő.

Az egyikre már messziről gyanakodott az ember, mikor a fák teteje fölött látta vékonyan kihegyesedni; de csak közelről bámulhatta meg; s míg rajta isten igazában elbámészkodott és csóválgatta a fejét, addig a másiknak láttára az első pillantásra mindjárt elmosolyodott. Azután ha nem is éppen széles jó kedvében, egyszerre elnevette magát. A ki meg épen Nagy Ferenc György uramat, a bírót, erős vállaival, vaskos termetével, izmos nagy kezeivel, büszke mellével, tekintélyes, piros, kerek ábrázatjával ösmerte, az meg épen (mivelhogy esendő, gyarló az ember, s a kevélységet, elbizottságot és dicsekedést, legkiváltképpen hozzá, ha a dolog a bírónak, az ő kegyelme komoly méltóságának megy a rovására, örömest látja kigúnyolva), oly szabadságot engedett a jóízű kacagásnak, hogy a könnyei is csorogtak bele. – Az ő kegyelme tenyeréről, az ő kegyelme tenyerének az ábrázatáról van a szó, s arról, miképpen történt az, hogy eszébe jusson Fábricidesz molnár majszter uramnak, hogy közjóra világítson. (more…)