Daily Archives: 2011. december 10. szombat

József Attila – Gyermekké tettél

10 december 2011

Honore de Balzac: FACINO CANE

10 december 2011

Akkortájt egy kicsiny utcában laktam, melyet nyilván nemigen ösmernek, a Lesdiguières utcában: ez a Saint-Antoine utcánál kezdődik, szemközt egy kút van, a Bastille tér mellett és a Cerisaie utcába torkollik. Tudományos szomjúságom egy padlásszobába vetett, ahol éjszaka dolgoztam, a nappalt pedig egy szomszédos könyvtárban töltöttem, mely a király fivéréé volt. Szerényen éltem, csaknem szerzetesi egyszerűségben, hogy minél többet dolgozhassam. Csak éppen jó időben sétálgattam kicsit a Bourdon körúton. Egyetlen szenvedély vont el tudomá­nyos kutatásaimtól; de vajon ez maga nem volt-e szintén tudomány? A külváros erkölcseit és szokásait, lakóit és azok jellemét vizsgáltam állandóan. Magam is rossz munkásruhába öltözötten jártam, semmit se adtam a külsőségre és így ők se vetettek rám ügyet; bátran közibük keveredhettem, megfigyelhettem csip-csup üzleteiket és munka után hazamenet parázs perpatvaraikat. Ez a megfigyelésem valósággal sugallatossá vált s lélekbe hatolt, de a testet se hanyagolta el, jobban mondva, annyira megragadta a külső apró részleteit, hogy már túl is lendült rajtuk; azt a tehetséget adta nekem, hogy azoknak az életét éljem, akik érde­keltek, akár csak az Ezeregyéjszaka dervisének, aki, bizonyos bűvös szavak kiejtésekor, bárki testét és lelkét magára ölthette. (more…)

Old Sparky

10 december 2011

 

………..avagy a villamosszék nyomában

Ki gondolná, hogy az  a “Menlo-parki varázsló” alkotta meg, akinek a nevéhez a szénszálas izzó feltalálása is kötődik, és épp azért, hogy humánusabb módot találjanak az akasztásnál.

Davis Bennett Hill,  New York-i kormányzó ötlete nyomán- az amúgy halálbüntetés ellenes – Thomas Alva Edison készíttette el alkalmazottjával Harold P. Brown-al. Hillnek ugyanis elnöki ambíciói voltak és a népszerűségének növekedését várta az új ötlettől. Edisonék váltóáramot használtak a szerkezethez, annak ellenére, hogy ő az egyenáram propagálója volt. Rossz nyelvek szerint azért, hogy riválisa, a váltóáramot felfedező George Westinghause nevéhez kössék a gyilkoló gépet. Ha így történt, Edison  jól számított, mert a kivégzetteket évekig úgy emlegették az emberek, hogy a  “meg-westinghouse-oltak”. Edison utóbb csak annyit ismert be: “én csak hozzájárultam egy technika javításához, humánusabbá akartam tenni a halálos ítéletek végrehajtását.” (more…)