Daily Archives: 2012. április 30. hétfő

Márai Sándor: A gyertyák csonkig égnek

30 április 2012

Pascal: Nagyság és alacsonyság

30 április 2012

Veszedelmes dolog túlságosan meggyőzni róla az embert, mennyire egyforma az állatokkal, ha egyúttal nem mutatunk rá nagyságára is. Ugyancsak veszedelmes az is, ha túl sokat hangoztatjuk nagyságát, de hallgatunk gyarlóságáról. Még ennél is veszedelmesebb, ha mindkettő felől tudatlanságban hagyjuk. Az viszont nagyon a hasznára válik, ha mind a kettőre emlékeztetjük.
Nem helyes, ha az ember azt hiszi magáról, hogy állat, vagy angyal, s az sem, ha sem nagyságáról, sem alacsonyságáról nem vesz tudomást – neki tudnia kell mindegyikről.

Miaskovsky – Sonata for cello and piano No 2

30 április 2012

Lengyel Géza: Úton

30 április 2012

Friss, téli reggel volt, hideg és tiszta, fönt a fákon már napsugarak táncoltak. A kis állomási szobában ketten voltak, Gábori meg a felesége. Várták a pesti gyorsvonatot. :Gábori álmosan pislogott a fehér vidékre, az asszony vidáman nézdegélt.
– Most újra utazunk – mondotta ragyogó szemekkel.
Gábori felnyitotta a szemét és nagyon egyszerűen mondotta:
– Igen, újra.
Az asszony szemrehányóan figyelmeztette rá, hogy mit jelent az utazás. Hogy az első útjuk a nászút volt, amikor szédülve és rózsaszínűen szálltak a piros párnák közé. Azután visszajöttek, még minidig mámorban és hat hónapig éltek elvonulva a bakonyvári Fő utcán. Most fölmennek, megnézni a pesti világot, színházba járni, vásárolni. És Gáborinak egy-két üzletét kell megsürgetnie a minisztériumban. Gábori tehát az osztálytanácsosra gondolt, míg az asszonyban a nászút emlékei ébredtek fel.
Nagy robajjal megnyílt az ajtó. Két fiskális jött be, meg az öreg Naszódi doktor. A férfiak hangos örömmel üdvözölték egymást – ők is Budapestre utaztak – az asszony kedvesen, barátságosan mosolygott és tíz perc múlva a vonaton szorongtak a forrón fűtött folyosón. Az ablakok mögül rosszindulatú szemek meredtek rájuk. Végre bebotorkáltak egy kupéba. Már ketten ültek ott, a szűk ketrec egyszerre megtelt.
Az asszony bátortalanul nézett körül: (more…)