Daily Archives: 2012. május 11. péntek

Gárdonyi Géza: A haragosok

11 május 2012

Ami falunkban is vannak olyan történetek, aminőket regénynek szoktak nevezni. Csakhogy a mi regényeink nem olyan karikásak, nem olyan formásan megszabottak, mint a könyv-regények. A mi regényeinknek többnyire csak eleje van, meg közepe. A vége mindnek egyforma: csak egy fakereszt, amit letűznek a földbe a regényhősök feje fölé.

1.

Ezelőtt valami ötven esztendővel Paizs János rossz számot húzott a községházán: elvitték katonának. Azt mondják, szép sudár legény volt. A határig elkísérte az édesanyja, meg egy leány – persze sírva kísérték. Ma is látunk efféléket tavaszonkint: egy öreg asszonyt, meg egy fiatal leányt, amint sírva kísérik a sorozó bizottság utcáján a csoportosan daloló meg hujángató, nemzeti pántlikával körülkötött kalapú legényeket.
Paizs János a határon megölelte, megcsókolta mind a kettőt. Az öregasszonynak azt mondta:
– Hej, édös anyám, édös szülő anyám!
A leánynak meg azt mondta:
– Hej, Lidi, Lidi, édös kis galambom!
Jambusokban és körmondatokban csak a színpadon búcsúzó katonák beszélnek.
Hét esztendő múlva hazatoppan János. Bizony alig lehet a nagy vitorlás bajusz miatt megismerni. Az igaz, hogy a háromcsillagos őrmesteri ruha is sokat másít rajta. A kocsin egy fekete szemű asszony is van, meg egy kis fekete szemű gyerkőcke.
– Hát ez a fehérnép? – kérdi az anyja. (more…)