Daily Archives: 2012. augusztus 5. vasárnap

Berzsenyi Dániel: Az én kegyesem

5 augusztus 2012

Az én kegyesem nem nemes,
De déli és szép,
Mint egy Gratia, kellemes.
Szíve tiszta s ép.
Félénk szeme nem mosolyog,
Csak dadogó melle dobog,
Midőn felém lép.

A módit ő nem ismeri,
Sem piperéit,
Ah, mégis oly szépen szedi
Könnyű lépteit!
Barna fürtje, sodradéka,
Fátyola csendes árnyéka
Festi kecseit.

Szép, ha képén a szerelem
Rubintja pirul,
Szép, ha könnyét törölgetem,
S vállamra simul;
Szép, ha ölel, fohászkodik,
Színe százfelé változik,
s nyelve elnémul.

Markos-Nádas – Katonadolog

5 augusztus 2012

Rajnai Lencsés Zsolt: A lét egy nap…

5 augusztus 2012

Nyurga kis füstjelek szálldosnak az égre.
Remegnek és táncolnak ők.
Mint megannyi emlék és ködkép a szívemben…

A gyermekkor békés ábrándokat rajzol
csendben, de sudár izgalmakat is!
Nagy-habos füstkarikákat
s könnyű, sejlő-szép álmokat…

Bárcsak tudnám mihez idomul az arcom! (more…)

Pilinszky János: Éjféli párbeszéd

5 augusztus 2012

Rendszeres esti olvasó vagyok, de vannak esték, amikor még az irodalomban sem érdekel az irodalom. Tegnap is, hogy, betegeskedtem, nem volt kedvem semmi “olvasmányra”.
Tanácstalanul álltam könyvespolcom előtt, mikor eszembe jutottak Szerb Antal szavai, miket 1944 koratavaszán mondott. Már semmit sem tudok olvasni, csak verseket. S egyetlen regényt, a Karamazovok-at.

Igen, ma este én is a Karamazovok-ból fogok olvasgatni, kicsit keresgélve, kicsit találomra.
S alig kezdtem lapozgatni a könyvben, máris megakadt a szemem az egyik bekezdésen.
Egy “úri hölgy” beszél Zoszima sztarecnek önmagáról. A sztarec a keleti egyházban szent életű remete-szerzetest jelent, kit messzi vidékekről látogatnak az emberek, hogy elmondják neki bajukat-bánatukat, bűneiket. De mit is beszél ez az asszony? Azt mondja csapongva és hosszadalmasan, hogy sokszor már úgy érzi, megérett a valódi felebaráti szeretetre. Hogy kész elmenni a betegek és a nyomorultak közé, s ápolni őket. De aztán arra gondol, hogy hálátlanság esetén azonnal kedvét
vesztené, s így a jóról való ábrándozása csak puszta képzelgés marad.
S a sztarec? Mit felel erre a szent életű szerzetes? (more…)