Daily Archives: 2012. augusztus 7. kedd

Lélegzetvétel

7 augusztus 2012

A szépség, lélegzetvétel a szennyben… Áhítat is, – szomj, innen el,  az örökkévalóhoz… Elemelkedés a kopárból, a szemétből, s az idegenszerűség odahagyása… És szükséglet is… Hiánykiáltás a szívben…

(Rajnai Lencsés Zsolt)

Prayer – Secret Garden

7 augusztus 2012

Petőfi Sándor: Az ember

7 augusztus 2012

Mi nevetségesebb az embernél,
Oly kevélységben oly gőgben él
A világot fitymálja ajkai
S mintha az eget akarná szántani
Orrával oly magasra tartja fel.
Kevély ember, miben kevélykedel?

Egy szempillantásnál mi rövidebb?
Ember barátom, a Te életed.
Rohanva jő az idő, s elrohan,
Egyik kezében bölcsőd pólyája van,
S másikra koporsódra szemfödel
Kevély ember, miben kevélykedel?

S mit végezhetsz egy szempillantás alatt?
Hódítál népeket, országokat,
Hódítani csak gyávákat lehet,
S az uralkodás ilyenek felett
Dicsőség? ezt csak szégyellned kell.
Kevély ember, miben kevélykedel? (more…)

Pascal töredékek…

7 augusztus 2012

Pascal: Az ember leleplezése I.  (165-168 töredékek)

Ha valóban boldog lenne állapotunk, nem kellene elterelnünk róla gondolatainkat, hogy boldognak érezzük magunkat.
Könnyebb elviselni a halált, ha nem gondolunk rá, mint a gondolatát, még ha nem fenyeget is bennünket veszély.
Mindennek az emberi lét sok nyomorúsága az oka; mivel az emberek ezt megértették, szórakozásra adták a fejüket
Nem tudtak gyógyírt lelni a halálra; a nyomorúságra, a tudatlanságra. Hogy mégis boldogan élhessenek, azt eszelték ki, hogy nem gondolnak rá.

Az emberi természet leleplezése (139. töredék)

Elgondolkoztam néha az emberek különféle lázas tevékenységén, azokon a veszedelmeken és gyötrelmeken, amelyeknek az udvarban, a hadakozásban teszik ki magukat, amelyekből annyi civakodás, indulat, vakmerő és gyakran balul kiütő vállalkozás stb. származik, és ráeszméltem, hogy minden bajuknak egy a forrása: nem tudnak nyugton megülni a szobájukban.
Ha a megélhetéséhez elegendő vagyonnal rendelkező ember örömét lelné otthonában, nem szállna tengerre, nem indulna
várakat ostromolni! Csak azért vásárolnak maguknak oly drága pénzen rangot a hadseregben, mert elviselhetetlennek éreznék, hogy ne mozduljanak ki városukból; a társaságot és a kártya okozta szórakozást is csak azért hajszolják, mert nem képesek örömet lelni az otthon ülésben. (more…)

Verselemzés: József Attila: Édesanyám, egyetlen, drága…

7 augusztus 2012
Édesanyám, egyetlen, drága,
te szűzesség kinyilt virága
önnön fájdalmad boldogsága.

Istent alkotok (szivem szenved)
hogy élhess, hogy teremtsen mennyet,
hogy jó legyek s utánad menjek!

(József Attila)

Ez a vers (is) rendkívüli. Az első versszak könnyen érthető, de a másodiknak párszor nekifutottam, mire megértettem. Íme: (more…)

Rajnai Lencsés Zsolt: Szennyesen…

7 augusztus 2012
Elindulok tisztán, és a nap végére olyan szennyesen érkezem meg. Már nem emlékszem ki írja (talán Seneca? – meg kellene keresnem), hogy, amikor az ember rossz társaságban kénytelen lenni, akkor estére mindig elvész belőle valami. Persze nem örökre vész el, de mégis csak elvész – legalábbis aznapra… Én is így vagyok… Folyamatosan mondják, mondják, mondják és mondják körülöttem azt a sok szart és mocskot, ami lehúz és beszennyez… Elég csak hallgatni. Nem kell szólni, csak hallgatod, mert hallgatni vagy kénytelen az áskálódást, a mószerolást, a mártogatást, a torzíttatást, a rossz indulatot, és nem is kell hogy beleszólj, belefolyj, elég ha csak hallod, hallgatod, szenveded… És ahogy árad, úgy terebélyesedik a lelkeden… Szólnál, de nem lehet, mert holnap már nincs mit enned… (more…)

Cseh Tamás – Születtem Magyarországon

7 augusztus 2012

Égig érő magány

7 augusztus 2012

Égig érő magány, szívekben, ha társas,
távolsági közt az Ég ragyog,
egymásba hajolnak általa, s égnek,
mert szolgálnak, miként a csillagok…

S már a távolsági is apad;
magányok érnek össze…
A lélek a másikéhoz tapad,
s kérdi bátor-szelíden: Jössz-e?

(Rajnai Lencsés Zsolt)