Daily Archives: 2012. szeptember 2. vasárnap

Susan Boyle meghallgatása – magyar felirattal

2 szeptember 2012

Albert Einstein: A pacifista mozgalom…

2 szeptember 2012
Hölgyeim és Uraim!
Nagyon örülök, hogy alkalmat adtak rá, hogy a békemozgalom problémájáról néhány szót szólhassak. Az utolsó esztendők fejlődése megint megmutatta, mennyire nincs jogunk arra, hogy a fegyverkezés és a harci szellem elleni harcot a kormányoknak engedjük át. De még a számos taggal rendelkező szervezetek létrehozása is csak nagyon kevéssel visz bennünket közelebb célunk felé.
Meggyőződésem szerint a legjobb, amit tehetünk ha világszerte propagandát folytatunk az általános katonai szolgálat megszüntetésére, mely munkának előharcosait az egyes országok szervezetei anyagilag és erkölcsileg segítik. Így érhetjük el azt, hogy a békemozgalom kérdése égetővé váljék, igazi harccá, amely az erős jellemeket vonzza. Igaz, hogy ez a harc törvénytelen, de olyan harc, amelyet az ember igazi jogaiért kell megvívni a kormányok ellen, amennyiben ezek polgáraiktól vétkes cselekedeteket követelnek.
Sokan, akik jó békebarátoknak tartják magukat, nem akarnak majd részt venni az ilyen radikális pacifizmusban, mert bennük hazafias okok érvényesülnek. De az első órákban úgy sem rájuk kell számítani. Ezt már a világháború is eléggé megmutatta.Melegen köszönöm Önöknek, hogy e nézeteim szóbeli közlésére alkalmat adtak.

Paul Verlaine: Őszi chanson

2 szeptember 2012

Ősz húrja zsong,
jajong, busong
a tájon,
s ont monoton
bút konokon
és fájón.

S én csüggeteg,
halvány beteg,
míg éjfél
kong, csak sirok,
s elém a sok
tűnt kéj kél.

Óh, múlni már ősz!
hullni már eresszél!
Mint holt avart,
mit felkavart
a rossz szél…

(Tóth Árpád (remekbe szabott) fordítása)

József Attila: Betlehemi királyok

2 szeptember 2012

Adjon Isten, Jézusunk, Jézusunk!
Három király mi vagyunk.
Lángos csillag állt felettünk,
gyalog jöttünk, mert siettünk,
kis juhocska mondta – biztos
itt lakik a Jézus Krisztus.
Menyhárt király a nevem.
Segíts édes Istenem.

Istenfia, jó napot, jó napot!
Nem vagyunk mi vén papok.
Úgy hallottuk, megszülettél,
szegények királya lettél.
Benéztünk hát kicsit hozzád.
Üdvösségünk, égi ország!
Gáspár volnék, afféle
Földi király személye. (more…)

Rajnai Lencsés Zsolt: Reszkető madárka-reggel…

2 szeptember 2012

Reszkető madárka-reggel kérdez
szorongón, szépen,
száz furcsával rajtam csüngőn,
eloldva stabil fogódzóit
a bízásnak, – egészen…

La Braise nélküli reggel…
Nem első és nem utolsó.
Sír a cukor a kanálon,
azután kávéba fúl és olvad
lassú-feledékeny csenddé,
és a leroskadt pillanat felölti
haldokló báját, midőn átfoszlik
Golgotán reszkető Felkentté…

2010.10.16.

Félelmeink…

2 szeptember 2012

Néha félelmeink túl nagyra nőnek, s nincs is alapjuk. Azután, ha sokat gondolunk rájuk, még inkább hatalmasodnak, terebélyesednek, s a végén ott maradunk egészen összetöpörödve, megsebződve, ruhátlan, s teljesen védtelen… Közben pedig, csak a fejünkben kellene rendet tenni, s a bajokra, mint apró parányokra tekinteni, mint amik lehetőségek és instrumentumok egy újabb győzelemhez…Legyen a baj apró és védtelen akaratunkkal szemben, s ne fordítva!

(Rajnai Lencsés Zsolt)