Daily Archives: 2012. szeptember 9. vasárnap

Luciano Pavarotti: Ave Maria

9 szeptember 2012

Albert Einstein: Fasizmus és tudomány… (Levél Rocco miniszter úrnak, Róma)

9 szeptember 2012

Igen tisztelt Kolléga úr!

Az olasz tudomány legjelentősebb és elismertebb tagjai közül ketten – lelkiismereti kényszerükben – azzal a kéréssel fordultak hozzám, hogy írjak Önnek azon borzalmas csapás enyhítése végett, amely az olasz tudósokat fenyegeti.
Egy eskümintáról van szó, amely a fasiszta rendszer iránti hűséget magasztalja. Kérésem lényege, szíveskedjék Mussolini úrnak tanácsolni, kímélje meg az olasz intelligencia virágát ettől a lealacsonyítástól.
Akármennyire különböznek is a mi politikai meggyőződéseink, egy alapvető pontban én is egyetértek Önnel: mindketten az európai szellem fejlődésében látjuk és szeretjük a legfőbb javunkat. Ez azonban a meggyőződés és a tanítás szabadságán nyugszik, azon az alapelven, hogy az igazság iránti törekvést minden egyéb törekvésnek elébe helyezzenek. (more…)

Bach, Double Violin Concerto in D Minor, 1st mvt. BWV 1043

9 szeptember 2012

Hamvas Béla: Az igazság nem statisztikai kérdés

9 szeptember 2012

Úgy látszik, hazugságból sohasem lehet igazságot csinálni, még szigorú rendelkezések segítségével és a hatalom erejének teljes bevetésével sem. E pillanatban úgy tűnik, ha az ország népe egyhangúan valamely tétel mellett szavaz, az távolról sem jelenti, hogy a tételt elfogadja. Más szóval, valamely tétel igazságjellege a mellette leadott szavazatok számától egyáltalában nem függ. Az igazság nem statisztikai kérdés. Az egész emberiség hazudhat valamit, abból nem lesz igazság.

Tóth Árpád: Egy végső, igaz szót keresek

9 szeptember 2012

Egy végső, igaz szót keresek,
De jaj, a szók, mind üresek.

Egy lélekért nyúlna ki bús
Karom, de útban áll a hús…

Rajnai Lencsés Zsolt: Otthontalan volnék…

9 szeptember 2012

Otthontalan volnék nélküled…
Gyógyításra váró kelevény…
S ma célt lelek benned, nem üres,
de tartalmas sorsot és reményt!
Fogódzót nyújtok, s keresek
tehozzád, – s az út csak egy: szeretet!

2012.09.07.

Rajnai Lencsés Zsolt: Quasimodo éneke

9 szeptember 2012

Folyamatos gyötrelemben élek.
Mint szivacs, mely tikkadt pórusaiba
szívja a gyöngyöző vizet, úgy issza
be más lények szenvedését lelkem.

Állandó mély-csapdákban élek.
Mert kelepcéből-kelepcébe
esem, csetlem és botlom
gyötört, zilált reménységgel.

Folytonos létmagányban élek.
Mint aki jégmezőn botorkál,
végtelen hósapkák között
a megfagyott éjben.

Szakadatlan önundorban élek.
Mint Notre-Dame-i toronyőrnek
erőmön felül áll magamat
hordoznom, viselnem… (more…)

Rajnai Lencsés Zsolt: Tehozzád (5)

9 szeptember 2012

Mint záporban megriadt méhcsorda
rebben széjjel ezeregy vonalba’ -,
úgy eszmélek, hogy benned micsoda
szép módon tenyésztem száz fogalmam!

Tudom, érzem és beleborzongok,
hogy lényegem csak bilincsbe vert rab
te nálad, de mint boldog bolondok
röppenek ettől, akár könnyű hab. (more…)

Szakcsi Lakatos Béla / Sachi / – Peace For Pastorius

9 szeptember 2012

Kovács Daniela: Új csodák felé

9 szeptember 2012

Az ember szüntelenül lohol, fut, szalad,
s míg szíve átalussza ezeréves álmát,
ő elméjével űzi azt, mint valami vadat
az Élet két part közti ködhomályán át.

Ó hány gyönyörű álmot űztem eddig én is!
S amikor némelyikre utam pora szállt,
újra kiástam, mint valami fétist,
számon se tartva bukásuk dús sorát.

Ma már nem ások. Nem kell régi álom.
Peregjen mindre rozsdás fűzfa-bánat,
ragyogjon a vén Nap végre új csodákon,
melyekben Téged, Téged megtalállak.