Daily Archives: 2012. szeptember 15. szombat

József Attila: Eszmélet

15 szeptember 2012

1

Földtől eloldja az eget
a hajnal s tiszta, lágy szavára
a bogarak, a gyerekek
kipörögnek a napvilágra;
a levegőben semmi pára,
a csilló könnyűség lebeg!
Az éjjel rászálltak a fákra,
mint kis lepkék, a levelek.

2

Kék, piros, sárga, összekent
képeket láttam álmaimban
és úgy éreztem, ez a rend –
egy szálló porszem el nem hibbant.
Most homályként száll tagjaimban
álmom s a vas világ a rend.
Nappal hold kél bennem s ha kinn van
az éj – egy nap süt idebent. (more…)

Félix Falzari: Beteljesülés

15 szeptember 2012

Mit mondhatnék, te drága?
Elnémít az öröm,
ha rám nézel: a számra
egyetlen szó se jön.

A lényedből ragyogva
hull rám egy lágy sugár,
mi egykor álom volt: ma
valóság végre már! (more…)

Descartes: Értekezés a módszerről (részlet)

15 szeptember 2012

A józan ész, az a dolog, ami legjobban oszlik meg az emberek között, mert mindenki azt hiszi, hogy annyit kapott belőle, hogy még azok sem szoktak maguknak többet kívánni, mint amennyijük van, akiket minden más dologban csak igen nehéz kielégíteni.
S nem valószínű, hogy ebben mindenki téved, ez inkább azt bizonyítja, hogy az a képesség, amelynél fogva helyesen ítélünk, s az igazat megkülönböztetjük a hamistól – s tulajdonképpen ez az amit józan értelemnek nevezünk – természettől fogva egyenlő minden emberben; úgyhogy véleményeik nem azért különböznek, mert egyesek eszesebbek másoknál, hanem azért, mert gondolatainkat különböző utakon vezetjük, s nem ugyanazokat a dolgokat nézzük.*
Nem elég ugyanis, hogy valakinek jó esze legyen, a fődolog az, hogy azt jól használja. (…)
Az emberek különböző cselekedeteit és vállalkozásait a filozófus szemével nézve, szinte egyet sem találok, melyet ne tartanék hiábavalónak és haszontalannak. A jövőre nézve pedig azt remélem, ha az emberi, a tisztán emberi foglalkozások között van olyan** amely igazán jó és fontos, akkor merem hinni, hogy az a foglalkozás az, amelyet én választottam.*** (more…)

Rajnai Lencsés Zsolt: Teisztikus jellegű agnosztikus filozófiám (Harmadik rész: Logikai pozitivizmus; szkepticizmus; racionalizmus; istenérvek felosztása)

15 szeptember 2012

Mottó: Ez a mű, lehet, hogy nem jó semmire, mert sehova se visz. Nem tart valahová, és célja nincs. Csak magamnak akarok megfelelni azzal, hogy befejezem, ha már elkezdtem valaha…

Tanulmánysorozatom tematikáját úgy építettem fel, hogy a központi szerepet az istenérvek és az ateista érvek kapják. Igen ám, de vannak bizonyos irányzatok, amelyek azt állítják, hogy Isten létezése mellett nem érdemes, vagy nem is lehetséges érvelni. Vallásos oldalon a fideizmus képviseli ezt, ezért a korábbi tanulmányban ennek az irányzatnak az érveit próbáltam megválaszolni. Nem vallásos oldalon pedig a szkepticizmus és a logikai pozitivizmus érvei állnak, így a jelen értekezés ezekkel az érvekkel
foglalkozik. Miután ezekre kitértünk, az írás második felében belevágunk az istenérvekbe… (more…)

Giovanni Pascoli: Sírás

15 szeptember 2012

Legszebb a rózsa, nyáreső után ha
szirmán a vízcsepp napfényt törve reszket;
legszebb a csók, mit édesít sugára
könnyes szemeknek

Rajnai Lencsés Zsolt: A halál íze

15 szeptember 2012

Könnycsepp fénylik
a szememben…
A fájdalom eresztékei
megerednek,
húrok pattannak,
s a velőim hamvadnak….

Minden benne van abban
a könnyben…
Hogy mi dúl magamban,
a csöndben,
a sikoltó csöndben,
a kiáltó közönyben… (more…)