Daily Archives: 2012. október 19. péntek

Rajnai Lencsés Zsolt: Lélek

19 október 2012

Lélek…,
repdeső gondolatok teremtője.
Lélek…,
érzések kusza szeretője.
Lélek …,
boldogság fércelt foltja,
S lélek… ,
a kínok, szenvedések fogja.

Lélek…,
gyöngy a húsverítékben.
Lélek…,
fény, a szökellő vérben.
Lélek…,
lázongó, forró lehelet,
És lélek…,
riadt, néma felelet. (more…)

LOREENA – AN ANCIENT MUSE

19 október 2012

Rajnai Lencsés Zsolt: Lebegés

19 október 2012

A lélek
oly’ furcsán téved,
midőn
a fénylő
jövőt
igénylőn
elvárja
hogy talánya
valóvá legyen,
– túl mindenen… (more…)

Marcus Aurelius: Elmélkedések (9. könyv)

19 október 2012

 1. Aki igazságtalan, az bűnt követ el. Mivel a mindenség természetének rendelése szerint az értelmes lények egymásért vannak, hogy egymást értékük szerint segítsék, bántani azonban semmiképpen ne bántsák, világos, hogy aki nem engedelmeskedik az ő akaratának, az vétkezik a legfőbb istenség ellen.

Aki hazudik, az ugyanazt az istenséget bántja meg. A közös természet ugyanis mindennek a természete, ami csak van. Ami pedig van, azt minden létezővel rokoni kapcsolja össze. A közös természetet még igazságnak is nevezzük: minden igazság legősibb kútfejének. Aki tehát tudatosan hazudik, az vétkezik, ha félrevezető szándékkal letér az útról. De az is vétkezik, aki akaratlanul hazudik, ha a közös természettel nincs összhangban, és a világ természetével nincs összhangban, és a világ természetével harcba keveredve megzavarja a világrendet. De harcba keveredik vele az is, aki – bár szándékán kívül – az igazsággal ellentétes álláspontra sodródik. Mert a természet beoltotta az emberbe az igazság ösztönét, és csak az nem tudja megkülönböztetni a hamisat az igaztól, aki hanyag és figyelmetlen. (more…)

Loreena McKennitt ~the emigration tunes~

19 október 2012

Ha ostobaság és rosszindulat…

19 október 2012

Ha ostobaság és rosszindulat nem volna a világon, mennyivel könnyebb lenne az élet… Könnyebb és szebb is… És mikor e kettő (ostobaság és rosszindulat) egymással párosul, olyankor a legborzalmasabb!

A hülyékből Dunát lehet rekeszteni, de a jóindulatú hülyékkel sosem volt bajom. De mikor valaki harsányan hülye, és ragaszkodik is a saját dőreségeihez, akkor bizony felmerül a kérdés: hogyan nyissunk léket a fején, és hogy tegyünk abba tölcsért, s hogy öntsünk észt a tölcséren keresztül, hogy végre felfogja saját korlátoltságát? Ó, ha ez lehetséges volna!! Mennyi ember fogná fel nagy hirtelen saját marhaságát… Mily’ kár, hogy ez lehetetlen vállalkozás! Pedig, ha ez működhetne, de sok embert állítanék be a sorba, hogy egy kis észt kapjon, sőt, magam is beállnék ott, és akkor, ahol épp hülye vagyok, hogy több legyek, értelmesebb, bölcsebb és jobb legyek, mert az értelem és a jóság, erény, és jóra kamatozik, az ostobaság viszont fogyatkozás, nem is kicsi…  A rosszindulatról meg már nem is beszélve, mert az több is ennél: az a hitványság legmocskosabbika…

(Rajnai Lencsés Zsolt)

Loreena McKennitt – Night Ride Across The Caucasus

19 október 2012

Rajnai Lencsés Zsolt: Egy kiábrándult pillanatban

19 október 2012

Legtöbbször úgy érzem
teljesen hiábavaló amit csinálok.
Szembe megyek a vallással és a hagyományokkal,
az ateizmussal, a hittel és hitetlenséggel,
a kereszténységgel, a mágiával,
a pszichológiával, a tudományos és
vallásos szinkretizmussal,
az ezotériával, és a szellemi kuruzslók
egész hadával.
Szembe megyek a magánnyal,
a kiábrándultsággal,
az emberekkel.
Nőkkel és férfiakkal. (more…)

Rajnai Lencsés Zsolt: Az üresség légzése

19 október 2012

Az üresség légzése olyan, mint mikor kivész
belőled a létező, és már csak utálni tudsz.
Elhatalmasodik benned a minek? és a kinek?…
Szemben állsz a világgal, mindenki ellenségé lett,
holott te mindig, mindenütt jót akartál.

Sosem értettek és elfáradtál.
Elfáradtál a sok együgyű szimplaságát cipelni, és
a szélmalomharcban belátod, – a szél erősebb…

2011.08.21.