Daily Archives: 2012. november 15. csütörtök

The Beatles – Yesterday

15 november 2012

Hamvas Béla: Apparátus

15 november 2012

Eszméket gyártani csak azért, hogy az embert el lehessen nyomni és ki lehessen zsákmányolni. Ez már a múlté. A Nagyinkvizítor helyébe ma már az apparátus lépett. A megoldás kitűnő. Már prédikálni sem kell. Már ideológiára sincs szükség. Az apparátus felelősség nélkül, dicsőség nélkül van. Előnye, hogy az emberből automatikusan kiírtja az öntudatot és az önérzetet.

Voltaire: Candide, vagy az optimizmus (Tizedik fejezet; Arról, hogy mily siralmas helyzetben ért Kunigunda, Candide meg a vénasszony Cádizba, s mint szálltak ott hajóra mind a hárman)

15 november 2012

– Ugyan ki lophatta el a pénzemet meg a gyémántjaimat? – siránkozott Kunigunda -, és most hogy fogunk megélni? mit csinálunk? hol találok új zsidókat meg inkvizítorokat, akiktől új adományok néznének rám?

– Hajjaj – mondta az öregasszony -, én egy tiszteletre méltó kapucinusra gyanakszom, aki tegnap ugyanabban a fogadóban aludt, mint mi, Badajozban; isten ments, hogy vakmerően elítélnék akárkit; de ő bizony kétszer is benyitott a szobánkba, s jóval előttünk távozott.

– Fájdalom – szólt közbe Candide -, a jó Pangloss sokszor bizonygatta, hogy a mi földünk javaiban minden ember osztozkodik, s mindenkinek egyforma a joga hozzá. De hát ha ez a kapucinus ilyen elveket követett, legalább annyit hagyott volna, hogy befejezhetnénk az utunkat. Semmije se maradt, szép Kunigundám?

– Még csak egy veszekedett garasom se – felelte a hölgy illendően. (more…)

Rajnai Lencsés Zsolt: Mostanságban…

15 november 2012

Lágy ölelés tartja fogva szívemet,
mert érzéseket generál ma is.
És a ”Falánk-Ész generális”,
mint múlt századi lányka a téren,
ha hintázik dalolva, serényen,
úgy libeg, s imbolyog, de már
halkan él, nem morog…

Sír a hegedű, mint játékszer,
feledtetve: gyertyabél az élet…
Birtokba veszem hát szép hajad,
és csak csodálom, míg élek.
Muzsika szól, – hallod?
Át-meg-átcsendül rajt’ a lélek… (more…)

Rajnai Lencsés Zsolt: Mulandón és holtomiglan…

15 november 2012

Szólnom kell, beszélek, mert a szívem akarja,
hogy legyen e napnak is emlékezetje;
és virágzó kedvemet felöltöm most,
– bár lenne: nem csak ünneplő ruhám
a jókedv, de állandó lakhelyem is,
a szépség ormán…

De tudom, a jókedv, a tréfa, a szépnek
rovására megyen olykor, s ez nem jó,
hisz a lelket öltöztetni szépséges ruhába,
mégis csak fontosabb, még ha fáj is, mint
parttalan hahogni mindenfél’ kóbor vigadalmon… (more…)

Rajnai Lencsés Zsolt: Kicsinyke a reggel…

15 november 2012

Kicsinyke a reggel, pöndör.
Madárka száll ablakomba.
Sóhaj az égbolt, a vágy göndör,
Szamócám zsong a dalomba’.

Emlékszem még mosolyára,
bár sétált rajta bús idő,
de ha lépek idő nyomába,
újra ifjúnak látom Őt. (more…)

Set Fire to the Rain- SYTYCD8 Jess and Jordan

15 november 2012