Daily Archives: 2012. november 22. csütörtök

33 nagyméretű képeslap szerelmes versekről…

22 november 2012

Küldj szerelmes verset képeslapon, szerelmednek… :) Hagyományos, retró, nagyméretű, szép képeslapok…. IDE KATTINTS, ITT TUDOD FELADNI…

Nőbe hajló fények-árnyak…

22 november 2012

Szabó Lőrinc: Naponta!

22 november 2012

Naponta rájönni, hogy nem vagy, és
hogy ami van is, veled tűnt, s naponta
visszavágyni a mindenbe, a voltba,
a már-semmibe, s tudni, mily kevés
volt az a minden, s hogy csak kérkedés
eget és földet elvetni miatta,
mintha agyamat vakság verte volna:
jaj, naponta nehezebb a nehéz!

 

George Harrison – My Sweet Lord

22 november 2012

Petőfi Sándor: Szeretlek, kedvesem!

22 november 2012

Szeretlek kedvesem,
Szeretlek tégedet,
Szeretem azt a kis
Könnyü termetedet,
Fekete hajadat,
Fehér homlokodat,
Sötét szemeidet,
Piros orcáidat,
Azt az édes ajkat,
Azt a lágy kis kezet,
Melynek érintése
Magában élvezet,
Szeretem lelkednek
Magas repülését,
Szeretem szivednek
Tengerszem-mélységét
Szeretlek, ha örülsz
És ha búbánat bánt, (more…)

Buddha tanítása (rövid összefoglalás)

22 november 2012

Buddha volt az egyetlen olyan vallásalapító, aki nem igényelte, hogy másvalakinek tartsák, mint embernek. Tökéletesedését, eredményeit, bölcsességét emberi törekvésnek és az emberi intelligenciának tulajdonította. Tanítása szerint az ember a legmagasabb rendű lény; önmaga ura, aki sorsát maga irányítja. Csak ember válhat buddhává. Mindenkiben megvan erre a lehetőség. Csak a tulajdon fáradhatatlan igyekezetétől függ, hogy ezt elérje.

Buddha első tanítványának öt aszkétát választott, akik még korábban csatlakoztak hozzá, de annak idején, mikor a szigorú önsanyargatást abbahagyta, elhagyták őt. A benáreszi hithirdetés hatására később újra Buddha szerzeteshíveivé, tanítványaivá lettek.

Buddha azzal, hogy megismertette az öt aszkétával tanainak alapjait, elindította a “Tan kerekét”.

Buddha a benáreszi prédikációban kifejtette, hogy sem az érzéki élvezetek hajhászása, sem pedig a túlzásba vitt önsanyargatás nem vezet az üdvösséghez, hanem a világról való mértéktartó “lemondás középútja”.

Ennek előfeltétele azonban a szenvedésről, a szenvedés keletkezéséről, a szenvedés megszüntetéséről és a szenvedés megszüntetéséhez vezető útról való “négy nemes igazság” ismerete. (more…)

The Beatles – Mrs. Robinson

22 november 2012

Bródy Sándor: Maris

22 november 2012

Maris szolgáló az édesanyámnál, azaz ő főz, mos, takarít. A szabad ideje, amikor magának élhet, mindössze az a két perc, amíg estve, a sikeres napnak befejezte után levetkőzik, lefekszik, összehúzza magát – mert az ágyfiók kisebb, mint ő – és elalszik. Hanem ez a két perc éppen elég egy parasztszolgálónak, hogy azalatt álmodozzon egy fiatal napszámosról, aki a falujában maradt.

„Virágot veszek neki – georginát és rozmaringot – a kalapja mellé. A Király utcában láttam magamnak való koszorút, cigány is lesz, tíz tyúkot megfőzünk, nekem de jó lesz!” (more…)

Rajnai Lencsés Zsolt: Egy léha perc

22 november 2012

Ledűlt egy perc a csorgó időről.
És ahogy ledűlt,
tova se lendült.

Örök idő nélküle ment tovább.
És a perc léhán
feküdt csak némán.

De az a perc az én életem volt.
Rövid-egyetlen,
egy-leheletben! (more…)

Rajnai Lencsés Zsolt: Annyira emberi…

22 november 2012

Istenhívogatás, – ahogy agónia
von magába életigenlést,
még ha fáj is.

Istenelutasítás, – a világértelmezésben
fájó létnemértés,
a titkokon kívül rekedt
ember fej-csüggesztett
perlekedése. (more…)