Daily Archives: 2012. december 6. csütörtök

North Sea Jazz 2009 Live – George Benson – Smile (HD)

6 december 2012

Antoine de Saint-Exupery: Citadella (részletek)

6 december 2012

Ha az én házamat elég tágasra tudtam építeni, hogy értelmet adjon mindennek, még a csillagoknak is, akkor, midőn néha éjszaka kilépnek házuk küszöbére, és felnéznek az égre, hálát fognak adni Istennek, hogy ilyen jól irányítja ezeket a hajókat.

És ha elég tartósra építem ahhoz, hogy az élet a haladásában is magába tudja fogadni, akkor úgy mennek majd ünnepről ünnepre, mint az egyik csarnokból a másikba, mert tudni fogják, hová mennek, és az élet sokszínűségén keresztül Isten arcára ismernek rá.

Citadella! Ezért úgy építettelek, mint egy hajót. Deszkáidat összeszögeltem, vitorlákkal, csigákkal szereltelek fel, aztán nekieresztettelek az időnek, amely ezentúl nem más, mint merő kedvező szél. Hajó vagy, amely nélkül az emberek eltévesztenék az örökkévalóság útját!

De én ismerem a hajóra leselkedő veszedelmeket. Ide-oda hányja a kívül tomboló sötét tenger. És nem hagynak neki nyugtot a többi lehetséges elképzelések. Mert mindig le lehet rombolni a templomot, mindig szét lehet szedni a köveit, hogy másikat építsünk belőlük. De a másik sem igazabb, hamisabb, igazságosabb vagy igazságtalanabb. És senki sem fogja érezni, milyen szerencsétlenség érte, mert a csend minősége nincs beleírva a halom kőbe. Ezért kívánom, hogy szilárdra építsék a hajó bordázatát. Hogy nemzedékről nemzedékre továbbszármaztathassák, mert nem teszem szebbé a templomot azzal, ha minden pillanatban újra kezdem építeni. (more…)

Seneca: Erkölcsi levelek (12. levél)

6 december 2012

Akárhová fordulok, minden, amit látok, öregségemről győz meg. Kimentem városszéli birtokomra, és siránkoztam a roskadozó épület költségei miatt. Azt mondja a majoros, hogy nem az ő hanyagságában van a hiba, ő megtesz mindent, de a villa régi. Ez a villa az én kezem nyomán nőtt ki a földből – mi lesz velem, ha már málladoznak a velem egykorú kövek is? Haragomban megragadtam a legelső alkalmat a mérgelődésre. „Világos, hogy ezeket a platánokat elhanyagolják: semmi lombjuk. Milyen görcsösek és aszottak az ágak, milyen rettenetesek és érdesek a törzsek! Nem volna ez így, ha valaki körülásná, ha valaki megöntözné őket!” Megesküszik védőistenségemre, hogy ő mindent megtesz, szünet nélkül gondoskodik róluk minden téren, de a fák öregecskék. Köztünk maradjon – én ültettem őket, én láttam meg legelső lombjukat. Odafordulok a kapuhoz: „Hát ez ki? Ki ez az elaggott és méltán az ajtóhoz rakott vénember? Méltán, hiszen kifelé néz már. Honnan szerezted? Mi örömöd van abban, hogy felszeded idegenek halottját?” Ámde amaz megszólal: „Nem ismersz rám? Én vagyok Felicio, akinek annak idején szobrocskákat hoztál ajándékba. Philositus majoros fia vagyok, a te kedvenced.” „Ez teljesen megőrült – mondom. – Kedvencemből megint fiúcska lett? Éppen nem lehetetlen: fogaid javában hullanak.” (more…)

ENNIO MORRICONE : Volt Egyszer Egy Amerika

6 december 2012

Rajnai Lencsés Zsolt: Átködlő puha sejtelem…

6 december 2012

Átködlő puha sejtelem, valóság,
s bársony-hullajtó szép szomorúság…
– rajta túl, már hív az örökkévalóság!

Mennék, lépnék, huss, rá az útra,
előrefeslenénk és nem a múltra!
Illannék gyorsan át, oda-túlra… (more…)

Azt hittem..

6 december 2012

Azt hittem veled öregszem meg, és mégsem…

Azt hiszem sosem leszek túl rajtad egészen, mert akit valaha szerettem, mindig szeretni fogom a szívem mélyén…

Jöhet új élet, új Kedves, új remény, mindig hiányozni fogsz, mert az emberszív nem arra lett kitalálva, hogy váltogassa örök társát…

De elmentél, így döntöttél, s én elfogadom… Elengedlek, mert szeretlek…

Új irányba vetem tekintetemet… Remélem boldog leszel az életben… Ha már nekem nem sikerült azzá tennem téged…

(rlzs)

Légy egyszerű, mint a kavics…

6 december 2012

Íme az ôs-egységben létezôk:
az ég az egység által makulátlan,
a föld az egység által rendületlen,
a szellem az egység által finom,
a völgy az egység által virágzó.
Minden az egységgel született,
a vezér, a király
vele a világ példája lett: (more…)