Daily Archives: 2012. december 19. szerda

Melanie Moore & Marko Final

19 december 2012

Seneca: Erkölcsi levelek (14. levél)

19 december 2012

Elismerem, hogy belénk van oltva a testünk iránti gyöngédség; elismerem, hogy gyámságot gyakorolunk fölötte. Nem tagadom, hogy gondoznunk kell, de hogy szolgálnunk kellene, azt tagadom. Sok másnak lesz rabja ugyanis, aki testének rabja, túlságosan félti, és mindent hozzá viszonyít. Nem úgy kell viselkednünk, mintha testünkért volna kötelességünk élni, hanem úgy, mintha nem élhetnénk nélküle. A test eltúlzott szeretete félelmekkel nyugtalanít, szorongásokkal terhel, sértéseknek tesz ki minket. Fittyet hány a tisztességre, aki szerfölött kedveli testét. Viseljük gondját buzgón, de mégis úgy, hogy mikor a józan ész, a méltóság, a hírnév parancsolja, a tűzbe küldjük. Amennyire csak lehet, kerüljük a kellemetlenségeket is, ne csak a veszedelmeket; vonuljunk biztonságba, máris azon törve a fejünket, mivel lehetne elűzni a félelem okát. Ha nem csalódom, háromfajta félelem van: félünk az ínségtől, félünk a betegségtől, s félünk a hatalmasabbak erőszakosságának következményeitől is. (more…)

Rajnai Lencsés Zsolt: Intés

19 december 2012

A minap rám integetett.
Messziről, de abban minden benne volt…
Ó, mi minden benne volt!

De mégsem közeledett.
Egy kicsit sem.
Sőt, falak vannak közöttünk,
vastag falak.
Nem is egy.  Tán még száz is. (more…)

Csokonai Vitéz Mihály: A Reményhez

19 december 2012