Daily Archives: 2013. január 4. péntek

Vanessa Mae Storm (Vivaldi Techno)

4 január 2013

Tömörkény István: Ferkó

4 január 2013

tomorkenyFerkóban az öregbéres ismerte föl legelsőbben a tehetséget. De ez sem az öregbéresnek dicsőség, hanem neki. Mert kivált ő a többiek közül mindég. A nagy majorudvarban, mikor engedett a meleg, s lefelé haladt a nap az égről, összeverődött a sok gyerek a sorbaállított nehéz szekerek s a föld illatával terhes vasekék között. Eleinte csak csöndes moraj hallatszott, halkan beszélték meg a nap eseményeit. Az egyik olyan fényes hintót látott a pusztán keresztül haladóban, hogy nem lehetett az oldalára nézni a nagy ragyogástul. A többiek hallgatták elmerengve; mert szép dolog az nagyon, egy olyan fényes kocsi. Mígnem aztán valamelyiknek sikerült fellöknie a másikat, amikor megindult a viháncolás, birkózás; kacagva szaladgáltak, verték egymást és magasra emelkedett a szekerek között a fölvert homok finom pora.

Az a gyerek pedig azalatt kint ült a major falánál, ott gubbaszkodott és nézte, hogy áldoz le a nap. Nézte onnan csöndesen, hogy szalad végig a bíborpirosság a föllegek között és hogy szilánkol elő a fák mögül. Szó sincs róla, szép azt nézni nagyon, de mit nézhet mégis rajta egy gyerek, akinek béres az apja és reggeltől estig túrja a földet, amely csak azért nem áldott előtte, mert a másé. (more…)

Stan és Pan az idegenlégióban

4 január 2013

Mikor érzékeink kicsúsznak önmagukból…

4 január 2013

Mikor érzékeink kicsúsznak önmagukból, nem biztos, hogy őrültek leszünk, – lehet, hogy csak művészek… Lehet, hogy akkor indul el valami legbelülről, ami kifelé tör, kifelé kívánkozik, hogy megmutatván önmagát, válaszokat adjon azoknak, akik épp arra kérdeznek rá, vagy azt a választ várják évek óta… (Rajnai Lencsés Zsolt)