Monthly Archives: március 2013

A Múzsák, ha eltörnek…

31 március 2013

muzsa

A Múzsák, ha eltörnek, a dalok és a virágok a sínek közé esnek… Halandóvá keskenyül minden pillanat… Hogy írsz, hogy szeretsz ezután Költő? (RLZs)

Seneca: Erkölcsi levelek (23. levél)

31 március 2013

seneca-003Gondolod, azt írom meg neked, milyen nyájasan bánt velünk a tél, milyen enyhe volt, s milyen rövid, milyen zsugori a tavasz, s milyen fonák a fagyossága – és a témát keresők más efféle bohóságait? Pedig én olyasmit fogok írni, ami hasznunkra válhat – neked is, nekem is. S mi más lehetne az, mint hogy a helyes gondolkodásra buzdítsalak?

Kérded, mi ennek az alapja? Ne lelj örömöt a hiábavalóságokban. Azt mondtam, alapja – nem, a csúcsa. A tetőpontra jut, aki tudja, minek örüljön, aki boldogságát nem helyezte mások ellenőrzése alá; nyugtalankodik és nem bízik önmagában az, akit valamilyen remény ingerel, akkor is, ha csak a kezét kell kinyújtania, ha nem kell is messzire nyújtózkodnia érte, akkor is, ha reményeiben sohasem csalatkozott. (more…)

Sándor György – A taxis.wmv

31 március 2013

Mentális morzsák + rajnai – 2013.03.30.

30 március 2013

herzen

“Ha a jelennek csak a múlt a támasza, ez a támasz megbízhatatlan.” (Herzen)

– igaz… de ez így eléggé hiányos… Mert, hogy mi minden lehet még a jelen támasza, az attól függ, miről van szó… Annyi minden lehet! Empirikus tapasztalatok, logikai összefüggések, koherencia, erkölcsi intuíció, hit és remény és még annyi minden! Attól függ miről légyen szó… És persze a múlt is lehet ilyesmi… (RLZs)

Guy de Maupassant: Ócskaságok

30 március 2013

maupassantDrága Colette-em!

Nem tudom, emlékszel-e még Saint-Beuve egyik verssorára? Együtt olvastuk, és nagyon bevésődött az emlékezetembe, mert nekem sokat mond, gyakran nyugtatta meg szegény szívemet, különösen egy idő óta. Így hangzik:

Született, élt, meghalt a régi házban.

Én most egymagam vagyok ebben a házban, ahol születtem, ahol éltem, és remélem, hogy majd itt halok meg. A napok nem telnek vidáman, de jólesően békések, hiszen csupa emlék vesz körül.

Henri fiam ügyvéd: minden esztendőben két hónapot nálam tölt. Jeanne az ország másik végében lakik, hozzá én látogatok el minden ősszel, így hát egyedül, teljesen egyedül élek itt, de ismerős tárgyak között, amelyek az enyéimről, a halottakról s a távol élő hozzátartozóimról beszélnek nekem.

Öreg vagyok, nem sokat olvasok, de sokat gondolkodom vagy inkább álmodozom. Ó, nem úgy, mint valaha. Emlékszel bolondos képzelődéseinkre, a kalandokra, amelyeket húszéves fejjel tervezgettünk, meg a távoli, sejtelmes boldogságról szőtt álmokra? (more…)

Arany szerekkel opál színekbe öltözött…

29 március 2013

opalos

Hősünk arany szerekkel opál színekbe öltözött, ragyogvása így ékeskedett a suta közöny szürkeségén!  Felemelő és méltó lett a mához, mert akarva-győzve igazult, idomult önmagához, s az egyéni boldogsághoz!

(Rajnai Lencsés Zsolt)

Gálvölgyi János – “Ki mit tud?” 1968 (2. rész)

29 március 2013

Kosztolányi Dezső: Tavaszelő

28 március 2013

Maradj, maradj, bús téli alkony,kosztolanyi dezso
ne vond még vissza sugarad!
Ha lábadozva elsötétülsz,
szerelmes szívem megszakad.

A lég oly enyhe, oly fuvalmas,
a nap vígan bukik elő,
tavaszruhában andalog már
az álmodó járó-kelő.

A síma, langyos fuvalomra
kinyílanak az ablakok,
a halk, búcsúzó sárga fényben
sok régi utca s ház ragyog.

Száz édes emlék ébred újra:
a drága múlt, az ifjuság,
gyermekszerelmünk, szűzi álmunk,
a lázas és dicső tusák. (more…)

Jazz+Az – Ma jól vagyok

28 március 2013

József Attila – Óda (HOBO feldolgozás)

27 március 2013

Meddig tart egy kapcsolat?

26 március 2013

Postássy Juli – Cicadal (Mijú miújság? – Macskafogó)

26 március 2013

Isaac Asimov: Robotálom

26 március 2013

asimov– Álmodtam az elmúlt éjjel – jelentette ki LVX-1.

Susan Calvin nem válaszolt, de bölcsességtől és tapasztalattól barázdált arca alig észrevehetően megrándult.

– Hallotta? – kérdezte Linda Rash idegesen. – Ahogy mondtam. – Linda alacsony, sötét hajú, fiatal nő. Idegességében folyton összeszorítja a jobb öklét.

Calvin bólintott, majd csendesen így szólt: – Elvex, most pedig nem mozdulsz, nem szólsz semmit, és nem figyeled, mit beszélünk, amíg nem szólítlak újra.

A robot nem felelt, úgy ült ott, mint egy tehetetlen fémdarab, és úgy is fog ülni, amíg nem hallja majd újra a nevét. – Mi a komputer azonosítókódja, dr. Rash? Vagy kódolja be saját maga, ha úgy kényelmesebb. Ellenőrizni szeretném a pozitronagy-rendszert – mondta Calvin.

Linda egy pillanatig bizonytalanul babrált a billentyűkön. Abbahagyta, majd újrakezdte. A bonyolult rendszer megjelent a képernyőn. (more…)

Mentális morzsák – 2013.03.25.

25 március 2013

goncsarov

Szellemes (és igaz)…

“…csúnya vonás férfiakban: szégyellik a szívüket. Ez is hiúság, ez is hamis dolog, jobb lenne, ha az eszüket szégyellnék néha, az gyakrabban hibázik.” (Goncsarov)

Rajnai Lencsés Zsolt: Jő a Lány

25 március 2013

jo-a-lany

Ily’ léptei csak lányzónak lehetnek.
Messziről cseng dallama a veretnek,
mit cipője kopácsa koppant.
A szívem nagyot dobban…

Sudáron jő a Lány, ajkán telt mosollyal.
Nyomában fény, derű és sóhaj
szaladnak egymásba karolva.
És szívemhez hajolva… (more…)

Következő oldal »