Daily Archives: 2013. március 12. kedd

Mentális morzsák + rajnai – 2013.03.12.

12 március 2013

Liszt
“Ha az ember nem bátor, még óvatos sem lehet eléggé.” (Liszt Ferenc)

– ez azért kérdéses… Mert aki gyáva, éppen gyávaságánál fogva lehet óvatos, sőt, túlzottan is óvatos, hiszen jobb félni, mint megijedni, ahogy mondják… (RLZs)

Thury Zoltán: A szinész

12 március 2013

thury zoltan 1870-1906Késő este volt már, mire a kocsi hazaérkezett az ifiurral. Sok idő telt el a pakkolással, meg egy-két helyen az uton is megállottak a diákok egy kis borra, örömére a nagy napnak, a melyen örökre becsapták maguk mögött a nagy szürke ház kapuját. A mint aztán jöttek a keresztutak, a melyek közül az egyik elvisz Gerebenre, a másik Pásdra, a harmadik Berekbe, mindig kevesebb lett a kocsi. Utoljára egyedül maradt az ifiur, Kósa Ferencz tekintetes urnak a szép nagy gyermeke, a ki most már lehet minden, nyitva áll utja, kezében van rá a papiros.

Az öreg ur megropogtatta a gyerek kezét s nagyon elítélte magában az asszonyt, hogy ugy össze-vissza csókolja a fiát és még sír is boldog, mosolygó arczczal. Mikor észrevette, hogy lassankint az ő szeme is megnedvesedik, a mint a szép nagy derék legényt nézi, elfordult s kibámult az ablakon, pedig semmi egyebet nem látott az üvegen keresztül, mint a veranda vadszőlő falát, csupa zöldet, a mi éjjel fekete, egybefoly a nagy sötét világgal. (more…)