Daily Archives: 2013. március 15. péntek

Pilinszky János: Tamás a kételkedő

15 március 2013

pilinszky-001Az idő, a történelem múlásával az evangélium nemhogy veszítene érvényességéből, gazdagságából, ellenkezőleg, egyre újabb, egyre meglepőbb vonásai tűnnek elő. Tamás apostol alakjának, magatartásának aktualitása kínálkozó példa erre. Az ember, de főként a modern ember történetét nyugodtan meg lehetne írni a “kétkedés története” címszó alatt. S ez a kétkedés nem is olyan rossz dolog, mint azt első pillantásra gondolnánk. Hiszen nézhetjük úgy is, mint az ember szabadságának, természetfeletti rendeltetésének egyik ismérvét. Jelzi azt, hogy nem vagyunk maradéktalanul beleágyazva a természetbe, hogy köztünk és adott világunk törvényei közt nincs tökéletes összhang, zavartalan megfelelés, s ez a hiányérzet önmagunk mélyebb megismerésére és megvalósítására sarkall. De megvan a kétkedés súlyos árnyoldala is, mely szintén az embernek a létezés rendjében elfoglalt szabadságából és önállóságából következik. S ez a veszély – amint azt a “kétkedés története” példázza – már nem az ember önállósulásához, hanem magának a kétkedésnek önállósulásához vezet. Ez az önállósult kétkedés aztán már nemcsak a csodát vonta kétségbe, hanem magát a “valóságot” is, s totalitásában szinte megkettőzte a világot. (more…)

Bognár Stefánia: Bárhova

15 március 2013

barhova

Bármit is tennék,
Jó sose’ volna,
Több ezer emlék
Hullna a porba.

Bármit akarnék,
Szél-vitorlákon
Szálldos a nemlét,
Puffan az álom. (more…)

Titanic- Rose’s theme

15 március 2013

Pine marten invades football pitch and bites player

15 március 2013

The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring Soundtrack – 10. The Council of El

15 március 2013