Daily Archives: 2013. április 9. kedd

Bikini-közeli helyeken

9 április 2013

Popper Péter: Szellemi fejlődés (Nyitott Akadémia)

9 április 2013

Jókai Mór: Az achaemenidion

9 április 2013

        jokai-mor-001Achaemenes király idejében találta fel egy perzsa mágus e csodaszert, melynek az a bűvös hatása volt, hogy aki ivott belőle, lett légyen bár a legbátrabb, szilárd lelkű férfi, egyszerre oly gyávaság lepte meg tőle szívét, hogy reszketett a parancsoló szó hangjától is, s az éles kard láttára visszaborzadt, s annyira elveszté lélekerejét, hogy titkait nem bírta magánál tartogatni, s ha ily állapotban kikérdezték, legrejtettebb gondolatait is kibeszélte; még csak a nem felelés bátorságától is meg lévén fosztva.
    Micsoda alkatrészekből készült e csodaszer, annak titkát a mágus csupán a királlyal közölte; az egyik fiánál hagyta ismét; erről Augiasra maradt, ki abba egyetlen leányát, Agamedét avatta be, halála előtt néhány nappal. Egy embernél több sohasem bírta a titkot.
    Agamede fiatalkorában a spártai király, Kleanthos felesége lett. Még akkor Lycurg törvényei nem egyszerűsítették a spártai erkölcsöket; a király nevezet Spártában nem jelente mást, mint Ázsiában. Kleanthosnak nagy szüksége volt Agamede titkára, majd egy ephor gyanús tekintete, majd egy archon elejtett szava kényteté őt a bűvös achaemenidiont a vendégségi serlegbe vegyíteni; s nem egyszer fedezte fel általa a lappangó összeesküvést, mely az elnyomott lacedaemoni faj szívében mindig talált tápláló szikrára. (more…)

KFT – Balatoni nyár

9 április 2013