Monthly Archives: május 2013

Riverdance the final performance

31 május 2013

Mentális morzsák + rajnai – 2013.05.31.

31 május 2013

Balzac

“…a szerelem egyik legfőbb erénye éppen az, hogy szerénnyé, sőt félénkké teszi az embert.” (Balzac)

– azt hiszem ez szép példája annak, mennyit változik a társadalom…  Mert Balzac idejében ez lehet, hogy így volt, de manapság bizony a szerelem, inkább magabiztossá, magabízóvá teszi az embert, és szerénnyé, vagy félénkké, alig-alig… (RLZs)

H. G. Wells: A kőfal ajtaja

30 május 2013

Wells1

Alig három hónapja, hogy Lionel Wallace egy bizalmas kettesben töltött estén elmesélte nekem ezt a történetet. Akkor úgy éreztem, hogy a történet nem lehet hazugság.

Olyan közvetlen egyszerűséggel és olyan meggyőzően beszélt, hogy kénytelen voltam elhinni minden szavát. De reggel, a lakásomon már egészen más hangulatban ébredtem. Ágyamban heverészve, emlékezetembe idéztem mindazt, amit mondott, kivontam magam komoly és lassan áradó hangjának bűvköréből, már nem ültem az asztalra vetülő bágyadt lámpafény mellett, a kettőnket árnyékba burkoló szoba légkörében, nem csillogtak körülöttem a kellemesen elkápráztató poharak és porcelánok a vacsora csemegéi között, kívül a köznapi valóságon, egész tündöklő, külön kis világot teremtve – s őszintén szólva, most már az egészet képtelenségnek tartottam. (more…)

Celtic Mystic 09 Highland dance

30 május 2013

Alfonzó – Markos György – Zenekar – Mozart paródia

29 május 2013

Rajnai Lencsés Zsolt: Tehozzád (9)

29 május 2013

th-9

Mentális terek rajzanak
korláton innen és túl.
Ne kelts fel álmaimból!
Horpadásnyi jókedv tipeg
szívemen törékeny lábon,
hagyd még, hogy vigyen,
csak vigyen tovább az álom,
mert arcod sóhajomba’ leng,
száraz füstként csókol, kereng,
bennem bújik, megáll és földereng. (more…)

Mentális morzsák – 2013.05.28.

28 május 2013

 BelinszkijSzépség:

“A nemességnél inkább kötelez a lángelme…” (Belinszkij)

Arany János: Letészem a lantot

28 május 2013

Letészem a lantot. Nyugodjék.arany-janos-001
Tőlem ne várjon senki dalt.
Nem az vagyok, ki voltam egykor,
Belőlem a jobb rész kihalt.
A tűz nem melegít, nem él:
Csak, mint reves fáé, világa.
Hová lettél, hová levél
Oh lelkem ifjusága!

Más ég hintette rám mosolyját,
Bársony palástban járt a föld,
Madár zengett minden bokorban,
Midőn ez ajak dalra költ.
Fűszeresebb az esti szél,
Hímzettebb volt a rét virága.
Hová lettél, hová levél
Oh lelkem ifjusága!

Nem így, magánosan, daloltam:
Versenyben égtek húrjaim;
Baráti szem, művészi gonddal
Függött a lantos ujjain; –
Láng gyult a láng gerjelminél
S eggyé fonódott minden ága.
Hová lettél, hová levél
Oh lelkem ifjusága! (more…)

Mariah Carey ft Whitney Houston When You Believe HD

27 május 2013

Voltaire: Candide, vagy az optimizmus (Tizennyolcadik fejezet; Arról, hogy mit láttak Eldorádóban)

26 május 2013

voltaire-001Cacambo egész kíváncsiságát feltárta a fogadósnak; a fogadós meg azt mondta:

– Én magam igen tudatlan vagyok, és eddig lám, nem haltam bele; van itt egy aggastyánunk, valaha az udvarnál élt, ő ennek a királyságnak a legbölcsebb embere s egyben a legközlékenyebb. – S már vitte is Cacambót ehhez az öregemberhez. Candide most csak afféle másodrangú szerepet játszott, s ezúttal ő kísérte el az inasát. Igen egyszerű házba léptek, mert a kapu csak ezüstből volt, és a szobák burkolatát legfeljebb arany ékesítette, viszont a legkisebb részletek is oly sok ízlést mutattak, hogy a legdúsabb cifrázat sem versenyezhet velük sikerrel. Az előcsarnok falaiban legfeljebb rubin és smaragd csillogott, de az egész berendezés minden ily egyszerűséget jóvátett.

Az aggastyán a két idegent kolibritollal párnázott díványfélén fogadta, s gyémántkupába öntetett különböző italokat; utána pedig ily szavakkal elégítette ki a kíváncsiságukat: (more…)

Polgár Peti – ROMAÓ ÉS JÚLIA

25 május 2013

Nevetni akarsz? Akkor hajrá…. 😀

Ady Endre: A csárda elégiája

25 május 2013

ady-004Íme a csárda elégiája, melyet tudós Péter bátyám szívességéből írok le ide:

*

Péter bátyám, földim és atyámfia, azt magyarázta egyszer nekem sokáig, hogy a régi Partium: legváltozatlanabb szöglete a világnak. Kínában is meg-megujul az ember, a lélek, a világ, de például a Szilágyság némely falvában az emberek ma is úgy élnek, mint hatszáz esztendő előtt. Hiába jött a jobbágyfölszabadítás, a vonat, a szó-röpítő drót, Amerika, a szocialista agitátor, ezek a falvak nem is csodálkoznának, ha hirtelen hatszáz év előtt élnének ujra.

– Csak a csárda haldoklik, a csárda elmúlik, az útszéli csárda – sóhajtotta Péter bácsi, aki pedig nem volt ostoba imádója az elmult időknek. – A csárdát sajnálom – sóhajtotta Péter bátyám – a Szilágyság csárdáit különösképpen sajnálom – erősítette. – Tudod, a Szilágyságban hagyomány szerint nemes urak voltak a csárdások, persze csak hét szilvások, de nemes urak mégis, akik azután erre a mesterségre adták magukat, azok okvetlenül különös, nem mindennapi emberek voltak, valakik. (more…)

Rajnai Lencsés Zsolt: Áttünékenyen

24 május 2013

Áttünékenyen testek terebélyesülnek, domborodnak elő létbe,
makrancos akarással lenni és születni akarnak sötétbe
a sötétből elővibrálva, majd fényre törve s kusza táncból előomolva,
testeket fogva-foglalva, matériát molyolva, hordva-birtokolva,
az érzékiséget lágyan forgácsolva,
hogy az új hazát élményeknek ácsolva
a preegzisztens lét mivoltát,
mint valami édes falnivaló tortát
itt igyák és egyék,
akár a lepedék…

2012.12.24.

 

Glass harp-Toccata and fugue in D minor-Bach-BWV 565

24 május 2013

Mentális morzsák – 2013.05.23.

23 május 2013

Mickiewicz

 Szépség:

“A holt igazság nékem ismeretlen, inkább figyeld az egyszerű csodákat,
a csillagot ne lesd a porszemekben, ki más szívébe néz, az messze láthat.” (Mickiewicz)

Következő oldal »