Monthly Archives: június 2013

Seneca: Erkölcsi levelek (30. levél)

30 június 2013

SenecaLáttam Bassus Aufidiust, ezt a kiváló embert, megtörten, a korral küszködve. De már több a terhe, mint amit el lehet viselni: nagy és egyetemes súllyal nehezedik rá az öregség. Tudod, hogy mindig gyenge, kiszikkadt teste volt; sokáig tartotta – vagy hogy jobban fejezzem ki -, tartotta össze magát, s hirtelen kimerült. Mint ahogy a hajón, amelyben emelkedik a fenékvíz, egyik vagy másik léket még betömik, mihelyt azonban több helyen kezd bomlani és engedni a tömítés, nem mentheted a széthasadó bárkát: úgy az elaggott testben csak ideig-óráig lehet a gyengülést feltartóztatni s aládúcolni. A düledező épületben is reped széjjel minden ereszték, s míg elkapod az egyiket, a másik kettéhasad, már azután kell nézned, kifelé hogyan menekülhetsz.

Bassusunk lelkileg mégis friss maradt. A filozófiának köszönhető, hogy a halál színe előtt is jókedvű, és testi állapotától függetlenül bátor, vidám, lankadásában sem lankatag. Az igazi kormányos szakadt vitorlával is hajózik, s ha lecsarnakolta is a hajót, puszta törzsét jó karba hozza az út befejezéséhez. Ezt teszi Bassusunk, s olyan bátorsággal és derűvel szemléli saját végét, amellyel – vélhetnéd – a túlságos biztonságban levők szemlélik a másik emberét. (more…)

Mentális morzsák – 2013.06.29.

29 június 2013

Kant

Igazság:

“Az erkölcsi önismeret minden emberi bölcsesség kezdete.” (Kant)

Radnóti Miklós: Hajnal

29 június 2013

radnoti miklos

A szálló porban az úton
még csak a hajnali szél kanyarog.
Övig mezítlen férfiak
állnak a fényben arany patakok
partján s aranyban mosdanak.
Csattan a víz, tele füttyel a táj
s fenn a hegyen tüzeket rak a nap.

Alexandria/Titans – Alexander Unreleased Soundtrack – Vangelis

29 június 2013

Madártávlatból a gondok, parányok…

28 június 2013

madartavlatbol

Madártávlatból a gondok, parányok, és emberségünk nagyságai elenyésznek… A bajok, mint aprócska bogarak szaladgálnak az erezett bolygó hátán… Sürgésünk-forgásunk egészen nevetséges és gyermeki… Így pillantani a véges zűrzavarra, feloldja bennünk önérzetünk nélkülözhetetlenségét…

(Rajnai Lencsés Zsolt)

Georges Bizet Carmen PART 1 of 20 (Prelude + Sur la Place)

28 június 2013

Mentális morzsák – 2013.06.27.

27 június 2013

eotvos-jozsef

Igaz és szép is…

“Csak azt bírjuk, miről, ha kell, le tudunk mondani. Oly kincsnek, melyet nélkülözhetetlennek tartunk, nem urai, hanem szolgái vagyunk.” (Eötvös József)

Thury Zoltán: Leányvásár

27 június 2013

I.thury-zoltan

Bodó Ferenczné olyan fiatal és csinos volt, hogy maga is átbálozhatott volna még egy-két farsangot, hanem idő előtt megvénítette a leánya, Ida. Három fia is volt, de azok nincsenek mindig az anyjuk mellett s kisebbek is voltak, mint a leány. Ida az első gyermeke s majdnem együtt fejlődött az anyjával. Mire az anyja szép harmincznyolcz éves, a nyugodt életmódban jól megtelt, finom fehér arczu asszony lett, a leány is szinte észrevétlenül hosszu szoknyához jutott, udvarlókra tett szert s egyszer csak kirepült a világba egy fehér szalagos rózsaszin ruhában. Az apja megforgatta egyszer-kétszer, megelégedetten simogatta meg a haját s évelődni kezdett az asszonynyal.

– Nagy lányod van és mégse akarsz vénülni. Nem szégyenled magad. (more…)

Rajnai Lencsés Zsolt: Papírpernye korom-éjszakán

26 június 2013

Papírpernye korom-éjszakán,
mikor a Hold nem süt át
az égnek fátyolán,
nem jön a lány, nem jön a lány.

A türelem fárad, de az érzés hevül.
A vágy, mely mindenen szétterül,
az éj ajkára ül,
s el, sosem szenderül. (more…)

La donna e mobile y Libiamo ne´lieti calici (Los tres Tenores)

26 június 2013

Pilinszky János: Parafrázis

25 június 2013

Mindenki táplálékaként,Pilinszky-Jn
ahogy már írva van,
adom, mint élő eledelt,
a világnak magam.

Mert minden élő egyedűl
az elevenre éhes,
lehet a legjobb szeretőd,
végül is összevérez.

Csak hányódom hát ágyamon
és beléreszketek,
hogy kikkel is zabáltatom
a szívverésemet!

Miféle vályu ez az ágy,
ugyan miféle vályú?
S mi odalök, micsoda vágy,
tündöklő tisztaságú!

Szünetlen érkező szivem
hogy falja föl a horda!
Eleven táplálék vagyok
dadogva és dobogva.

Eleven étketek vagyok
szünetlen és egészen;
emésszétek föl lényegem,
hogy éhségtek megértsem.

Mert aki végkép senkié,
az mindenki falatja.
Pusztíts hát szörnyű szerelem.
Ölj meg. Ne hagyj magamra.

Carmina Burana ~ O Fortuna | Carl Orff ~ André Rieu

25 június 2013

Dollárpapa (teljes film 1956)

24 június 2013

Mentális morzsák – 2013.06.24.

24 június 2013

Büchner

Milyen igaz…

“A bolondok, a részegek meg a gyermekek mindig az igazságot mondják.” (Büchner)

Amikor szirmok és rózsák hullanak…

23 június 2013

rozsak

Amikor szirmok és rózsák hullanak, egyszerre azon kapjuk magunkat, hogy a képzelet kerített hatalmába minket… De az ábránd szép, és feltölt bennünket valami elemi bájjal és erővel… Valami puha, meleg érzéssel, ami jó, s ölelni vágyóvá teszi a szívet… (Rajnai lencsés Zsolt)

Következő oldal »