Monthly Archives: augusztus 2013

Voltaire: Candide, vagy az optimizmus (Huszonötödik fejezet; A nemes velencei úrnál, Pococuranténál való látogatásról)

31 augusztus 2013

voltaireCandide és Martin gondolára ült, úgy siklott végig a Brenta vizén, s hamarosan odaértek a nemes Pococurante palotájához. A jól tervelt kerteket igen szép márványszobrok ékítették, s a palota tagoltsága minden tekintetben remek volt. A háziúr vagy hatvanéves, igen nagy vagyonú ember, udvariasan fogadta a két idegent, azonban minden buzgólkodás nélkül, ami bántotta Candide-ot, s majdnem tetszett Martinnek.

Először is két csinos és jól öltözött fiatal lány habzó csokoládéval kedveskedett a vendégeknek. Candide illőnek tartotta,
hogy dicsérje szépségüket, kedvességüket és ügyességüket.

– Igen – mondta a szenátor -, egész rendes kis teremtések; van idő, hogy velem is hálnak, mert már megvallom, igen unom a város előkelő hölgyeit, kacérságukat, féltékenységüket, veszekvésüket, rosszkedvüket, gőgjüket, kicsinyességüket, butaságukat és a szonetteket, amikor vagy írnom, vagy rendelnem kell a számukra; viszont ezt a két lányt is kezdem már unni, de alaposan. (more…)

Isaac Asimov: Csillagfény

31 augusztus 2013

asimovArthur Trent elég tisztán hallotta őket. A feszült, dühös hang ordított a fejhallgatóban:

– Trent! Nem lóghat meg. Két órán belül meghatározzuk a pályáját és ha ellenáll, szétlőjük!

Trent mosolygott és nem szólt semmit. Nem volt fegyvere, de nem kellett harcolnia. Jóval a két óra letelte előtt a hajó megteszi az Ugrást a hipertéren át és sosem fogják megtalálni. Majdnem egy kiló kirillium van nála, elegendő robotok ezrei agypályájának építéséhez. Ennyiért a Galaktika bármelyik világán tízmillió értékű hitelt kaphat – és semmi kérdezősködés. Az egészet az öreg Brennmeyer tervelte ki. Több mint harminc évig dolgozott rajta. Ez volt az életműve.

– Ez a menekülés útja, fiatalember – mondta neki. – Ezért van magára szükségem. Maga fel tud szállni egy hajóval, én nem.

– Nem jó a hajót az űrbe juttatni, Mr. Brennmeyer – ellenkezett Trent. – Fél nap alatt elkapnak. (more…)

Demjén Ferenc Szerelemvonat

30 augusztus 2013

Olykor utcán, maszkban… (humor)

30 augusztus 2013

utcan

Olykor utcán, maszkban, rémek járnak.
Hófödte jelmezben kiabálnak.
Farsangos szívvel megijesztenek
sok jámbor lelket, s kirekesztenek
meleg érzést, szép szerelmet,
botjukon a Nap is sápad, reszket,
ha látod őket, s nem tervezted,
lehet, hogy eljött érted veszted! :)

(Rajnai Lencsés Zsolt)

Horowitz plays Chopin: Fantasie-Impromptu Op. 66

30 augusztus 2013

Demjén Ferenc – Mikor elindul a vonat (1977)

29 augusztus 2013

Tóth Árpád: A parkban

29 augusztus 2013

Halk hangon sírdogálnak a szelek, toth-arpad-001
Mint eltévedt és meghökkent fiúcskák,
Fakó aranyvonal a holdszelet,
S átlépte már a hervadt hegyek csúcsát
A sápadt hajnal, s halkan közeleg.

Megcsobbanó, híg sárban gázolok,
S az őszi kertben messzenézni félek,
Elhervadt ajkam csendesen zokog,
S érzem édes ízét tört, sűrü vérnek;
Az ágakon gyászlobogó lobog.

Egyszerre édes, lázas képeket
Látok kialvó szemmel, késő vággyal,
Hallok szelíd, lágy menüetteket,
S halk, surranó, selyembevont bokákkal
Az Élet a bús fák közt ellebeg…

Presser Gábor : Ugye Ott Leszel [ HD-BS ] bullstar

29 augusztus 2013

Rajnai Lencsés Zsolt: Óda a homlokodhoz

28 augusztus 2013

Oly’ halom
e homlok,
mi térválasztója
két gödröcske-
szemnek,
íves orrnak,
és a szőke
hajzuhatagnak. (more…)

Nancy Sinatra Bang Bang

28 augusztus 2013

Björnstjerne Björnson: Veszedelmes leánykérő

27 augusztus 2013

BjörnsonHogy Aaslaug hajadonná serdült, Husaby fenekestül felfordult. Éjről éjre ott verekedtek-marakodtak a szállás legdelibb legényei. Szombat éjjel volt a legnagyobb dulakodás: de olyankor az öreg Husaby Knut le sem vette a bőrnadrágját, és nyírfahusángot tett az ágya elé.
– Ha már leányom van, hát meg is őrzöm – mondogatta.
Neset Tore zsellérfiú volt, de a népek csak azt beszélték, hogy mégis ő jár a legtöbbet a husabyi gazda lányához. Nem szerette ezt az öreg Knut, tagadta is, mindig azt mondta, hogy színét sem látta annak a legénynek. De a népek csak kuncogtak magukban, és azt beszélték, hogyha az öreg Knut odafenn, Aaslaug padlásszobájában kutatott volna, ahelyett, hogy a nagyszobában huzakodnék a többivel, akkor meglelte volna Torét. (more…)

Mentális morzsák – 2013.08.26.

26 augusztus 2013

Eotvos-Jozsef

Legtöbb önzést oly embereknél találtam, kik nagy észbeli tehetségesek mellett kevés eréllyel, s olyanoknál, kik nagy erély mellett kevés észbeli tehetséggel bírnak. (Eötvös József)

Rajnai Lencsés Zsolt: Száztenyérnyi

25 augusztus 2013

szaztenyernyi

Száztenyérnyi érzelemmel
– ujjak kövére, pompahad! -,
ágyékon szőtt szerelemmel,
döfésim beléd omlanak!

Birtokba vesz minden érzet,
nyílik a hús, patak csobban,
búsan torpan zord enyészet,
a testem véredbe lobban!

Idegen vagyok benned és
mégse, – falaid közt rengek,
gyönyört szít már a szenvedély,
szemedbe nézek, – merengek!

Bőrbe zár a tenger, lásd meg!
Mondd, érzed-é, hogy szeretlek?
Combod nyisd még, ne zárd be!
Boldoggá tesz, hogy epedlek!

2012. 12. hó / 2013.01.13.

Seneca: Erkölcsi levelek (36. levél)

25 augusztus 2013

seneca-003Biztasd barátodat, vesse meg azokat bátran, akik megróják, mert az árnyékot s a pihenést kereste, mert a méltóságot odahagyta, s noha többre vihette volna, mindennél előbbre helyezte a nyugalmat. Hogy milyen eredményesen gazdálkodott, naponta be fogja nekik bizonyítani. Az irigyelt emberek sorban elmúlnak: az egyiket kiütik, a másik kihull. Nyugtalan boldogság a jólét: önmagát zaklatja. Nem egyfajta módon háborítja meg az agyat: mindenkit másra bujtogat – ezeket hatalomra, azokat dőzsölésre. Ezeket felfújja, azokat megpuhítja és mindenestül ellankasztja. „Mégis van, aki elbírja.” Úgy, mint a bort.

Így hát ne hagyd magad meggyőzni, hogy az boldog, aki körül sokan nyüzsögnek. Futnak hozzá, mint a tóhoz – kimerítik és felzavarják.

„Mihasznának és tunyának nevezik.” Tudod, hogy egyesek kiforgatják a szavakat, és az ellenkező értelemben használják. Korábban boldognak nevezték. Ugyan! Csak volt? (more…)

Mentális morzsák – 2013.08.24.

24 augusztus 2013

Nem azok, kik valami nagyot tettek, de akik valami nagyot képviselnek, foglalják el az első helyeket a történetben. (Eötvös József)

Következő oldal »