Monthly Archives: december 2013

Guy de Maupassant: A székfonólány

21 december 2013

maupassantVége felé járt a Bertrans márki vadászatnyitó lakomája. Tizenegy férfi, nyolc fiatal hölgy és a körorvos ültek a nagy fényben úszó, gyümölccsel és virágokkal roskadozó asztal körül.

Már a szerelem témájánál tartottak, s parázs vita kerekedett – az örök vita – arról, vajon csak egyszer lehet-e szeretni vagy többször is. Példákat emlegettek föl, az egyetlen, életre szóló szenvedély példáit; aztán olyanokat is, melyek gyakran és megannyiszor hevesen kigyúló szívekről szóltak. A férfiak általában azt hangoztatták, hogy a szerelem, mint a betegség, többször érheti ugyanazt a lényt, viszont érheti halálosan is, ha valami akadály áll útjában. Jóllehet ez a felfogás nem volt kárhozatosnak mondható, mégis a nők – inkább költői hajlamukra támaszkodva, mint megfigyeléseikre – azt erősítgették, hogy a szerelem, az igazi, nagy érzés, csak egyszer lepheti meg az embert, s akkor olyan, mint a villámcsapás, mely a szívet kopáran, földúltan, kiégve hagyja maga után, képtelenül bármely más érzésre, még egy szegény utóábrándnak a kizsendítésére is. (more…)

Love Piano Song – 4Front Truepianos

20 december 2013

Mentális morzsák – 2013.12.19.

19 december 2013

Balzac

A nők tévedései csaknem mindig a jóságba vetett hitből vagy az igazságnak kölcsönzött bizalomból erednek. (Balzac)

Onesztész: Nem kell

19 december 2013

szuzen

Nem kell szűzen a lány, öregen sem kell feleségül,
így sajnálom, amúgy tisztelem én nagyon is.
Nem jó zölden a fürt, töpörödve se, csak ha megérett:
érett szépséget vár szerelemre az ágy.

(Radnóti Miklós fordítása.)

A csillagzat alatt…

18 december 2013

csillagzat

A csillagzat alatt, mint irigy, vaksággal megvert bolyongók, alig értjük a körülöttünk valót…  Mégis csodáljuk a csillagporba írt DNS által embert produkált ész meglátásaiban megismert világmindenség páratlan ragyogását! (RLZs)

Very Sad RomantIc Piano – The Mirror

18 december 2013

Mentális morzsák – 2013.12.17

17 december 2013

Chamfort

Humoros (vagy szomorú?), de igaz…

Századunk egyszerűsítette a becsület fogalmát: mindenkit, aki nem börtönviselt, talpig becsületes embernek tekint. (Chamfort)

Csáth Géza: Péter levele

17 december 2013

csath geza02 1887-1919Igen tisztelt nagyságos asszonyom!

Köszönöm vigasztaló sorait. Mellőztetésem az előléptetésnél nem lepett meg. Különben is, valahányszor az élet komiszul – bocsánat a nyers kifejezésért – komiszul elveri rajtam a port, mindannyiszor egy történettel vigasztalom és sajnálom magam. Ennek a történetnek, mint kisfiú, főszereplője én vagyok. Hallgasson meg. Sajnáljon, és sajnálása, amelyet előre is nyugtázok, ismét vigasztalást fog számomra jelenteni.

Első gimnazista koromban karácsonykor kaptam egy bicskát. Nem mondom, hogy zsebkés, s ön meg fog ezért nekem bocsátani, mert a nevén óhajtom nevezni a remek szerszámot. A bicskát, amelyet zsebünkben hordhatunk, onnan tetszés szerint bármikor kivehetjük. Használhatjuk az éles, gyönyörűen csillogó pengéit, faraghatunk véle kisebb fakérget, krétát, ceruzát, végre pedig étkezéseinknél is alkalmazhatjuk.

Őszintén megvallom, hogy fantáziámban a bicska kezdettől fogva nagy helyet foglalt el. Gyakran álmodtam bicskákkal. Álmomban beszéltem is róluk, de mindig csak bicskákról szólottam, holott francia gyakorlatokon a le canifot mindannyiszor illedelmesen tollkésnek szoktam fordítani, és egy bicska-affairben, amely a tanári kar elé került, a kihallgatásnál következetesen a zsebkés szót használtam. De nem is tudtam volna másképp cselekedni. Ha ezt a szót olvastam: le canif, mindig a tollkés szót láttam; nyomtatásban, amint ott állt a szótárban: (more…)

Királynak lenni jó…

16 december 2013

kiralynak

Királynak lenni jó, főleg, ha még egy kis nyuszi is birtokunkban van!! Mert az ember csak elhever nagy trónusán, jól a fejébe húzza koronáját, tesped, ernyed, alszik, vagy relaxál (amihez éppen kedve van!) zoknit se húz, ha épp királyi szeszélye úgy kívánja, – és selymekbe öltözködik amikor csak akar… És kisnyulak vigyázzák álmát, ha épp úgy, és ahhoz van kedve… Hát igen, királynak kellett volna születnem, tudom… Már a születésnél elszúrtam a dolgot!!! :)  (RLZs)

Extremely sad and romantic piano

16 december 2013

Enya Greatest Hits ( Full Album )

15 december 2013

Vivaldi: Las Cuatro Estaciones

15 december 2013

Seneca: Erkölcsi levelek (50. levél)

15 december 2013

seneca-003Leveledet sok hónappal azután kaptam kézhez, hogy elküldted. Fölöslegesnek véltem hát megtudakolni a levélhozótól, mit csinálsz. Hiszen nagyon jó emlékezőtehetsége van, ha erre emlékszik! S mégis remélem: te már úgy élsz, hogy tudni fogom, mit csinálsz, bárhol leszel is. Mert mi egyebet csinálnál, mint hogy mindennap jobbá teszed magad, mindennap elejtesz valamit gyarlóságaidból, s belátod, hogy a te hibád az, amit a körülményeknek tulajdonítasz! Bizonyos hibákat ugyanis a helynek s az alkalomnak rovunk fel. Ám a hibád, akárhová mehetsz, követni fog.

Tudod, hogy Harpasté, feleségem bolondja, öröklött teherként maradt házamban. Én magam rendkívül idegenkedem az ilyen szörnyektől; ha bolondon akarok szórakozni, nem kell sokáig keresgélnem, magamon nevetek. Ez a bolond hirtelen elvesztette látását. Hihetetlen dolgot mondok neked, de igazat: nem tudja, hogy vak. Folyton arra kéri felvigyázóját, hogy költözzenek máshová. Azt mondja, a ház nagyon sötét. (more…)

Mentális morzsák – 2013.12.14

14 december 2013

Balzac

Eh, mindenki hisz az erényben, de ki gyakorolja? A népek bálványa a szabadság; de hol él szabad nép a földön? (Balzac)

Kallimakhosz: Mint a vadász

14 december 2013

mintavadasz

Mint a vadász a hegyekben az őzike lábnyomát, a
nyúl szaladó árnyát kergeti hóvizen át
s nem csügged: de ha így szólnál neki:”Itt van előtted
mozdulatlan a vad!” – rá se tekintene tán:
épilyen a szerelem, mert üldözi azt, ami illan,
s elfordúl attól, ami kinálja magát.

(Babits Mihály fordítása)

« Előző oldalKövetkező oldal »