Daily Archives: 2014. február 2. vasárnap

Ember és állat…

2 február 2014

ELO

Meghitt, szép és különös formája a barátságnak, mikor ember és állat lép erre a nem mindennapi szövetségre.  Nem a szavak, nem a gondolatok, hanem az érzések, a benyomások és a közös élmények lehetnek kapcsai és tartópillérei…  Ahogy egymásra néznek, érintik és érzik egymást, hordoz az valami titkosat, valami világ elöli elrejtettséget, olyasmit, amit csak ők értenek, ők ismernek, ők értékelnek… Ez csak az övék, senki másé… Hogy az ember mit gondolhat, mit érezhet, azt nagyjából sejtem, de hogy az állatban mi játszódhat le, és hogy hogyan éli meg ezt az egészet, abba szívesen bepillantanék, ha lehetne! (Rajnai Lencsés Zsolt)

The Hobbit – Misty Mountains – Peter Hollens Acappella

2 február 2014

David Hume: Dialógusok a természetes vallásról (Nyolcadik rész)

2 február 2014

hume-3Amit te az én találékonyságom számlájára írsz, felelte Philo, az teljes egészében tárgyunk természetének tulajdonítható. Az olyan témákban, melyek illeszkednek  az emberi értelem szűkös terjedelméhez, általában csak egyetlen olyan döntési lehetőség van, amely valószjnűséget vagy meggyőződést eredményez, s a helyes ítélőképességgel bíró embernek az összes többi feltevést, ezt az egyet kivéve, teljesen abszurdnak és alaptalannak tűnik. Azonban az  olyan kérdésekben, mint amilyenről most van szó, százféle egymásnak ellentmondó nézet igényelheti magának valaminő  tökéletlen analógia rangját, s a találékonyságnak itt tág tere nyílik arra, hogy kiélje magát. A gondolkodás bármilyen erőfeszítése nélkül úgy hiszem  egyetlen pillanat alatt tudnék más kozmogóniai rendszereket javasolni, amelyek megőrzik az igazság valamilyen halvány látszatát, habár egy az esélye az ezerhez, vagy a millióhoz annak, hogy akár a tiéd, akár az enyém, az igaz rendszer lenne.

Például mi lenne, ha újraéleszteném a régi epikuroszi hipotézist?  Ezt általában, és azt hiszem joggal,  a legabszurdabb  rendszernek gondolják, mellyel eddig valaha valaki előállt, azonban én tudom, hogy – néhány változtatással – rá lehetne erőltetni e rendszerre a valószínűség halvány látszatát. Ahelyett, hogy végtelennek gondoljuk az anyagot, tegyük fel, hogy véges. Véges számú részecske csak véges számú módon  helyezkedhet el. S végtelen időtartam alatt a részecskék minden lehetséges rendje vagy helyzete végtelen sokszor kipróbálódik. Ez a világ ezért, a maga összes eseményeivel, beleértve még a legapróbbakat is, már korábban létrejött és megszűnt, s bármilyen határ vagy korlátozás nélkül újra létre fog jönni és meg fog szűnni. Senki, akinek a végessel összehasonlítva van fogalma a végtelen hatalmáról,  nem fog aggályoskodni, ha ezt a rendszert választjuk. (more…)