Monthly Archives: február 2014

Mentális morzsák – 2014.02.14.

14 február 2014

Légy hálás azért amid van. Ha arra koncentrálsz amid nincs, soha nem is lesz belőle elég. (Oprah Winfrey)

Kosztolányi Dezső: Az éj, az álom s a kínok

13 február 2014

De éjidőn szörnyűket álmodunk. kosztolanyi dezso
Jönnek felénk piros, kis ördögök,
izzó vaspántba lüktet homlokunk,
sárkányok űznek, krampusz ránk röhög.
Mint a fegyencek járunk szédelegve
cselédlépcsőkön mocskos éjjelekbe,
tengert iszunk s szomjunknak nem elég,
éhségünket eteti az ebéd.
Kincsek között, bársonyba, jóllakottan,
dús asztaloknál vagyunk éhesek,
és ránk vicsorog a sötét sarokban
egy tüzesszemű, ordas, éhes eb.

Mentális morzsák – 2014.02.12.

12 február 2014

Nincs titkosabb, nemesebb ajándék az életben, mint a szűkszavú, megértő, türelmes és áldozatkész barátság. (Márai Sándor)

Lehetetlen – Kern András 2.

10 február 2014

Babits Mihály: A bús rom

9 február 2014

Ki tesz, babits-002
ki vesz,
s igaz vigaszt
talál a tettben, boldog az,
ha tűrt is, boldog mindig az:
de én,
szegény,
csupán tunyán
búsulok s pusztulok csunyán,
búsulva elveszek korán.
Bár kincs,
ha nincs:
arany,
ha van:
dúsabb, kinek fájdalma van;
csak az, csak az vigasztalan,
akin
a kin
nyomot nyomott
s úgy hagyta őt, mint egy romot,
úgy hagyta, mint egy bús romot.

1906. febr.

Loreena McKennitt – Elemental – 6. Kellswater

9 február 2014

Humorbajnokság – Markos György

8 február 2014

Hot Jazz Band – Az én babám egy fekete nő

7 február 2014

József Attila – A Bűn (Hobo)

7 február 2014

Thury Zoltán: A hatodik

6 február 2014

thury-zoltanEgy kis szünet után – talán pár hét lehetett mindössze – ujra láttuk, hogy a Veressék háza előtt megjelenik az öreg Bojth doktor ócska batárja. Az öreg ur besántikál a házba, a vén lovak bóbiskolva dőlnek neki a rudnak s a nemkevésbbé kiszolgált fehérhaju, ősz bajuszu kocsis pipára gyujt a bakon. A kik arra mentek, részvéttel jegyezték meg, hogy: Veresséknek ujra betegük van. – Félóra mulva kijött az öreg Bojth, Veress elkisérte a kocsiig s türelmesen hallgatta, a mint motyogva magyarázott valamit: kávéskanállal kétóránkint, azután jön a por ostyában, erős leves, csirkehus, a többit aztán elvégzi az Isten. Veress ráintett a fejével, hogy: igen, a többit majd elvégzi az Isten, s azzal visszament a házba. Az öreg doktor fölkapaszkodott a kocsiba, a kocsis hátrafordult, de nem azt kérdezte meg, hogy hova mennek, hanem az indulás előtt még bizalmasan, öregesen elbeszélgettek egy keveset. Az egyik ló hátrafordult s megnézte, hogy fölült-e a gazda s amikor látta, hogy csakugyan benn van már a kocsiban, odakoczintotta a fejét a másik koponyájához, mintha mondta volna, hogy: no már most induljunk, öreg czimborám – s el is indultak. A kocsis meg kérdezősködni kezdett: (more…)

Gálvölgyi show – Mokka paródia I. rész

4 február 2014

Ez is élet, és szép…

3 február 2014

eziselet

Ha a húst toronyba rakják, összetapadnak érző, nemző felei. És csak álca a tánc, álca a szemérem, rég másról szól már minden! Mást jelent a jó hiszem, mást minden indíték és érzés… Inkább az összetapadásról, az összekulcsolódásról szólnak a lélegző sóhajok, melyek mámorosan rakják egymásba a termékeny valóság hússzeleteit… Ez is élet, és ez is szép ám! Nem lelketlen dolog e történés, nagyon is érző! (Rajnai Lencsés Zsolt)

Mentális morzsák – 2015.02.03.

3 február 2014

Legnagyobb probléma az, hogy a hülyeség akaraterővel párosul. (Ismeretlen szerző)

Ember és állat…

2 február 2014

ELO

Meghitt, szép és különös formája a barátságnak, mikor ember és állat lép erre a nem mindennapi szövetségre.  Nem a szavak, nem a gondolatok, hanem az érzések, a benyomások és a közös élmények lehetnek kapcsai és tartópillérei…  Ahogy egymásra néznek, érintik és érzik egymást, hordoz az valami titkosat, valami világ elöli elrejtettséget, olyasmit, amit csak ők értenek, ők ismernek, ők értékelnek… Ez csak az övék, senki másé… Hogy az ember mit gondolhat, mit érezhet, azt nagyjából sejtem, de hogy az állatban mi játszódhat le, és hogy hogyan éli meg ezt az egészet, abba szívesen bepillantanék, ha lehetne! (Rajnai Lencsés Zsolt)

The Hobbit – Misty Mountains – Peter Hollens Acappella

2 február 2014

« Előző oldalKövetkező oldal »