Daily Archives: 2014. március 27. csütörtök

Horváth Péter: A lélekfilozófia értelmezési perspektívái a 20. századi Arisztotelész-irodalomban

27 március 2014

arisztotelesz-001A jelenkori szakirodalom megkerülhetetlen kérdése az arisztotelészi filozófia egységének, az elméletek következetességének kérdése. Általános jellegű magyarázatok a következő problémákra mutatnak rá. Arisztotelész nézetei módosultak élete során, s a fejlődést a keletkezéstörténeti analízis tárja fel. Gondolkodása határozottan problematizáló, inkább foglalkozik a kérdések megfelelő megfogalmazásával, mintsem a megoldásokkal. Miközben érdeklődése és alapvető felfogása jelentősen eltér a platóni filozófiától, fogalmiságában némelykor továbbra is arra ráutalt marad, s ezáltal következetlenségek jelennek meg a szövegekben. (more…)

Mentális morzsák – 2014.03.27.

27 március 2014

Semmi sem rombolja annyira az ember testét, mint a tartós tétlenség. (Arisztotelész)