Daily Archives: 2014. június 5. csütörtök

Babits Mihály: Naiv ballada

5 június 2014

melyben a költő elbeszéli, hogy egykor nagy sereg
lányokat látott, akik liliommal lelket ölni tudnak
és hogy félt tőlük és hogy kérte őket, hogy ne bántsák
a lelkét, mert a költők lelke e világnak kincse.

Láttam nagy sereg lányokat babits-001
sereg lányokat liliommal. –
Akkor a lelkem fájdalommal
küzködött sok nehéz orommal
és láttam mérgezett szirommal
gyilkoló kába liliommal
jönni nagy sereg lányokat
és mondtam nékik: »Lányok,
koldus vagyok én:
de ha meghalok, mégis
e világ lesz szegény.«

Nevettek s mondtam akkor én:
»Király voltam, vittem a gályát,
térdeltem a tenger dagályát,
valamint Mithras ős bikáját
reávetvén hajóm igáját.
Király voltam, vittem a gályát.«
Nevettek, s mondtam akkor én:
»Talán király se voltam,
csak matróz siheder:
de ha meghalok, mégis
tenger sűllyed el.« (more…)