Monthly Archives: augusztus 2014

Pilinszky János: Önarckép 1944-ből

15 augusztus 2014

Pilinszky-Jn

Sírása hideg tengelyében
áll a fiú.

David Hume: Dialógusok a természetes vallásról (Tizedik rész)

14 augusztus 2014

hume-002Bevallom, az én véleményem az  – válaszolta Philonak Demea – hogy minden ember  valamilyen értelemben saját szívében érzi a vallás igazságát, saját együgyűségének s  nyomorúságának tudata, nem pedig valamilyen érvelés az, amely arra vezeti, hogy védelmet kérjen ama legfelsőbb Lénytől,  akitől ő maga s az egész természet függ. Olyannyira szorongatóak vagy unalmasak az életnek még a legszebb jelenetei is, hogy  mindig a jövő összes reményeink és félelmeink tárgya. Folyamatosan előre nézünk, és imádsággal, imádattal és áldozattal próbáljuk megnyeri azokat az ismeretlen hatalmakat,  melyekről tapasztalatból tudjuk, mennyire tudnak sújtani és elnyomni bennünket.  Milyen nyomorult teremtmények is vagyunk mi!  Mire is számíthatnánk az élet megszámlálhatatlan bajai között, ha a vallás nem sugallná a megváltás valaminő módjait, és nem csillapítaná azokat a félelmeket, amelyekkel szakadatlanul küszködünk és kínlódunk? (more…)

Tömörkény István: Történet a gyermekről

13 augusztus 2014

tomorkeny istvan 1866-1917Nohát most már hogy leszünk, szűcsök? – mondták tehát az emberek, látván Viktor állapotát. De nemcsak az emberek mondták, hanem a leányok is sugdostak egymás fülébe, olykor sikítva nevettek, az asszonyok pedig, ha a tanyákon találkoztak, csóválták fejüket e világ rosszaságai fölött.

A Viktor leány meg a János legény története ez, ama mindennapi, amely oly gyakran megesik, s megesett Viktor is. Hogy János húzott a Viktorhoz, s hogy Viktor az életét adta volna Jánosért, magától értetődő. Már régen ismerték egymást, e helyeken ugyanis nem a bálakban ismerkednek meg a fiatalok, hanem mint gyerekek a mezőn állatlegeltetés közben, azután pedig a dologon, ha kapálni, szénát gyűjteni, szüretelni járnak. (more…)

Mentális morzsák – 2014.08.11.

11 augusztus 2014

Könnyen kibújhatunk a felelősség alól! Azonban nem fogunk tudni kibújni a kibújás következményei alól. (Kenzie)

Miért kellene okvetlenül…?

10 augusztus 2014

mert

Születni nem akartam, létezésemről nem én döntöttem. Sors játékszere lennék?
Hálásnak kéne lennem érte?
Ha már vagyok, lássuk, mihez kezdjek? De miért is? Miért kellene okvetlen így legyen? (RLZs)

Mikszáth Kálmán: Képviselőház madara

9 augusztus 2014

mikszathNyári időben elégszer megtörténik, hogy a t. Ház helyiségeinek nyitott ablakain át egy csíz röpül be és a büfé vagy a könyvtárszobán át, csattogó szárnyaival egyenesen a folyosóra száll. A szegény kis csíz leül a magasan fekvő ablakok valamelyikének párkányára s búbját igazgatva kedves bronz színű csőrével, apró szemeivel értelmesen pislog, mintha a fel s alá sétálgató képviselők frondeurködését vagy vidám adomáit vigyázná.

– No, Schwindler, itt vagy? – mondják a képviselők a madárnak, és a kalapjaikkal hessegetik.

De az föl sem veszi, legfeljebb szemecskéit hunyja be, mintha apró ónszínű hólyagokat húzna rájok.

– Schwindler! Schwindler!

Ösmeri mindenki, vidáman szólítgatják.

A Schwindler föl sem veszi ezt a nagy országos népszerűséget, egykedvűen kopogtatja az ablaküveget, s vájkál a ripacsos falban, ha pedig megunja magát, odább röpül a balfolyosóról a mamelukfolyosóra. Emitt a napfény több, ott a szivarfüst kevesebb. A büféből kivezető csíkos pokrócon gyakran találni tortamorzsákat is. A csíz már azt is tudja. Leereszkedik a magasból a kenyérkeresés e közmondásos talajára, s ugrálva keresi a morzsákat az agyonpuhított szőnyeg megereszkedett szálkái közt. (more…)

Mentális morzsák – 2014.08.08.

8 augusztus 2014

Mindenki legyen bátor ahhoz, hogy legyen meggyőződése (A. V. Humboldt)

Tango – Roxanne

7 augusztus 2014

Pilinszky János: Van Gogh

6 augusztus 2014

1 pilinszky

Ők levetkőztek a sötétben,
ölelkeztek és elaludtak,
miközben te a ragyogásban
sírtál és mérlegeltél.

2

Alkonyodott.
A rozoga melegben
papírközelbe ért a nap.
Minden megállt.
Állt ott egy vasgolyó is.

3

“Világ báránya, lupus in fabula,
a jelenidő vitrinében égek!”

Ady Endre: Szent Margit legendája

5 augusztus 2014

Vallott nekem a Nyulak-szigete ady-004
Regék halk éjén. Íme, a titok:
Királyi atyja klastromba veté
Legendák szűzét, fehér Margitot.

Álom-leány volt: egy fojtott sikoly.
Ájulva hullt egy durva szó miatt.
S robogtak a királyi udvaron
Hajrázó, vad, bozontos férfiak.

Nyugatról várt sokáig valakit.
Nem vadbajszú, lármás, mokány nagyúr,
Dalos, törékeny, halk fiú legyen,
Asszonyos, kósza, könnyes trubadúr.

Már régen várt s megbénult szive.
Zúgott a vár, prüszkölő kún lovak
Hátán érkeztek hetyke magyarok.
Ő nem jött: egy csöndes álom-lovag.

Ő nem járt a Duna táján soha,
Egy halk dalú és halk csóku legény.
És Jézusnak áldozák Margitot,
Ki ott halt meg a Nyulak-szigetén.

Voices of Light – Abjuration

3 augusztus 2014

Mentális morzsák – 2014.08.02.

2 augusztus 2014

Az akadályok azok az ijesztő dolgok, amiket akkor látsz, ha leveszed szemed a célról! (Henry Ford)

József Attila: Sárga füvek

1 augusztus 2014

Sárga füvek a homokon jozsef-attila-002
Csontos öreg nő ez a szél
A tócsa ideges barom
A tenger nyugodt, elbeszél

Dúdolom halk leltáromat
Hazám az eladott kabát
Buckákra omlott alkonyat
Nincs szivem folytatni tovább

Csillan a nyüzsögő idő
Korallszirtje, a holt világ
A nyirfa, a bérház, a nő
Az áramló kék égen át

1932.

« Előző oldal