Monthly Archives: szeptember 2014

Kallinosz: Még meddig heverésztek?…

13 szeptember 2014

Még meddig heverésztek? erőre mikor kap a lélek
bennetek, ó ifjak? Szégyen a népek előtt
így elhagyni magunkat, mintha a béke virulna
köztünk, míg az egész földön a háboru áll. (more…)

Most romantic, I ever seen..

12 szeptember 2014

Alexander Rybak – Song From A Secret Garden

12 szeptember 2014

Mentális morzsák – 2014.09.11.

11 szeptember 2014

A kölcsönös bizalom az emberi kapcsolatok legszilárdabb építőköve. Nélküle az egész építmény összeomlik. Légy méltó a bizalomra.  (L. R. Hubbard)

Mentális morzsák – 2014.09.11.

11 szeptember 2014

A keresztény vallásnak sok mártírja volt. A szenvedés hősei, de nem a cselekvés hősei. (Hegel)

Krúdy Gyula: A vendég az ebédlőben

10 szeptember 2014

krudy 1878-1933Az egykori Griff helyén épült vendégfogadóban évekkel ezelőtt – háború előtt – a vidéki vendégeket már a második, harmadik pohár sernél találta a déli harangszó; mire a József utcai verestorony harangjainak hangjai a háztetők felett összeölelkeztek a ferenci barátok harangjaiéval, a vendég gallérjába gyömöszölte az asztalkendőt, és nagyon csodálkozott volna, ha nem hozzák vala a konyha felől a párolgó húslevest. Esztendőkig jártunk ide ebédelni, de sohasem érkezhettünk eléggé korán, hogy a konyha jobb falatjait el ne fogyasztották volna a reggel óta strázsáló vidékiek. Velőscsontot, “bein-fleist”, a levesben főtt zöldséget, különösen a kalarábét, töpörtyűs túróscsuszát a későn kelő pesti embernek egy nappal előbb kellett megrendelni a meghitt pincérnél (akit a vicces vendégek pincés-nek, pincőr-nek, pincellér-nek is neveztek, aszerint, melyik lábukkal keltek fel reggel). Még a fogadóban lakó Szemere Miklós is úgy védelmezte mindennapi levesben főtt marhahúsát (paradicsommártással), hogy fél tizenkét órakor intézkedett, midőn a provincia már türelmetlenül verte a késheggyel a pohár oldalát az ebédlőben. – No de végül mindenki jóllakott, pompásan emésztettünk, egymásnak megbocsátottunk, az ebéd utáni hangulatban üzletező ravasz emberektől be hagytuk magunkat csapni, és az ötkoronás pénzdarabból, amelyet a könnyelmű pazarló és a szegényekháza sorsára jutó gavallér az ebéd céljára mellénye zsebébe eresztett, még vissza is adott a fizetőpincér, aki olyan kövér és barátságos volt, hogy legendák maradtak róla. (Ezek a régi Adolfok, Gyulák, Pisták: vajon visszabújnak-e még valaha az elárvult frakkokba, amelyekben őrangyalként sétálgattak a gondtalan törzsvendég körül?) (more…)

Hésziodosz: Theogonia (részlet)

9 szeptember 2014

thesKezdjük a dalt immár Helikón múzsái nevével!
Ők lakják e hegyet, Helikón magas, isteni ormát,
forrás kék ibolyát nyíló partján kicsi lábbal
járják táncukat és oltára körül Kroniónnak.
Gyönge fehér testük Permésszosz habjai mossák,
ott meg az isteni Hippúkrénén fürdenek ők meg,
akkor kezdik kartáncuk Helikón magas ormán,
édes vágyat kelt ez a tánc, dobbannak a lábak.
Innét indulnak, sűrű ködöt öltve magukra,
éjszaka járnak, szépséges hang száll körülöttük,
zengik az égisztartó Zeuszt, s Hérát, a királyi
Argosznak magas úrnőjét aranyos sarujában,
s égisztartó Zeusz lányát, a bagolyszemü Pallaszt,
Phoibosz Apollónt s szűzi hugát, a nyilat kiröpítőt,
s azt, ki ölelve a földet meg-megrázza: Poszeidónt,
Aphrodité ragyogó szemeit s a nemes Themisz úrnőt,
és az aranykoszorús Hébét és véle Diónét, (more…)

Alexander the Great of Greece

8 szeptember 2014

Mentális morzsák – 2014.09.07.

7 szeptember 2014

A szokás, természetté válik. (Cicero)

Hans Christian Andersen: Pöttöm Panna

6 szeptember 2014

andersen-002Volt egyszer egy asszony, aki hiába sóvárgott gyermek után, pedig beérte volna egy pirinyóval is. Végül elment egy öreg javasasszonyhoz, és azt mondta neki:

– Gyermeket szeretnék, ha akkorkát is, mint a kisujjam fele. Adj tanácsot, mitévő legyek.

– Megmondom én – felelte a javasasszony. – Itt van ez az árpaszem. Nem közönséges árpaszem, ez nem olyan, ami a földeken terem, vagy amit a tyúkok elé szórnak. Ültesd el egy virágcserépbe, s várd meg, mi lesz belőle.

– Áldjon meg az Isten – hálálkodott az asszony, és tizenkét ezüstpénzt adott a jó tanácsért a javasasszonynak. Azzal hazament, elültette az árpaszemet, s az nyomban ki is hajtott, szemlátomást nőtt, s egy tulipán formájú pompás, nagy virágot hozott. A virág szirmai szorosan csukva voltak, mintha még csak bimbó lett volna. (more…)

Homérosz: Odüsszeia (részletek)

4 szeptember 2014

Férfiuról szólj nékem, Múzsa, ki sokfele bolygott homerosz
s hosszan hányódott, feldúlván szentfalu Tróját,
sok nép városait s eszejárását kitanulta,
s tengeren is sok erős gyötrelmet tűrt a szivében,
menteni vágyva saját lelkét, társak hazatértét.
Csakhogy nem tarthatta meg őket, akárhogy akarta,
mert önnön buta vétkeikért odavesztek a társak…

*

És amidőn a folyó gyönyörű sodrához elértek,
sűrü mosógödrökhöz, ahol szép víz elegendő
ömlik elő s ki, nagyon szennyest is mosni fehérre,
akkor a két öszvért a szekérből nyomba kifogták,
s forgatagoshullámu folyó partjára terelték,
rágjanak édes jó füveket. Maguk ott a szekérről
két kézzel hordták a ruhákat az éjszinü vízbe,
és sebesen vetekedve taposták lent a gödörben.
És az egész szennyest hogy tiszta fehérre kimosták,
végül a tengerparton sorban szétteregették
ott, hol a parti kavics legtisztább lett a haboktól. (more…)

It’s Not Goodbye – Sweet November MV

3 szeptember 2014

Mentális morzsák – 2014.09.02.

2 szeptember 2014

A zene magasabb rendű megnyilatkozás, mint minden bölcsesség és filozófia. (Beethoven)

« Előző oldal