Monthly Archives: október 2014

Mentális morzsák – 2014.10.31.

31 október 2014

Filozofálni annyi, mint közösen keresni a mindentudást. (F. Schlegel)

Tömörkény István: Talpas úri módban

30 október 2014

tomorkenyHa a kutyának sok a kölke, nem bírja valamennyit kellő anyai gonddal fölnevelni, ennélfogva a felét elvetik. Ha hat volt, marad három, ha öt volt, marad kettő. Az elpusztultak a haláluk árán építenek utat az élethez a megmaradottaknak. Ez általánosságban így van. De történnek kivételek is, mert az lehetetlenség, hogy kivételek ne történjenek, miután az ujjunk sem egy­forma. A kutyák világában, a kutyai társadalomban a pulikutya létezik ilyen kivétel gyanánt. Azt ugyan kicsi korában el nem dobják, hanem ott marad az anyja mellett, mindaddig, amíg csak fel nem nő, hogy valamely embernél önálló foglalkozást vállaljon.

No, nagyra ugyan azért nem növekszik. Alig nagyobb, mint egy prém sipka, de ha meg­nyírnák, akkor csak a fele volna. Mert igen szőrmóc állat a puli, ő maga alig látszik ki a testi bundájából. Némelyiknek még a szeme sem látszik. Esős időben tele van ragadva sárral, föld­koloncokkal a csúnya kis jószág. A külső testállását tekintve, nincs is rajta semmi kedvelni való. Kiállításokra nem viszik, bár amennyi esze van, nem is menne ilyen hiábavalóságokra. Neki ugyanis az a kiváló tulajdonsága, hogy esze van. (more…)

Reményik Sándor: A tiszta művészet oltára előtt

29 október 2014

Adjátok meg a tömegnek, remenyik-002
Ami őt illeti.
Én vér-adómat leróttam neki.

Immár fordulok arccal befelé:
Lelkem egyetlen élő istenének
Rovom le, ami az övé.

József Attila – Flóra

28 október 2014

Gheorghe Zamfir – Einsamer Hirte

26 október 2014

Mentális morzsák – 2014.10.25.

25 október 2014

Annyi, de annyi a költészet, s mégis: mi sem ritkább, mint egy költemény! (F. Schlegel)

Dsida Jenő: Vonaton éjjel

24 október 2014

Hallgatag éj van, s utazom,dsida
köröttem asszony, férfi, leány. –
Élet-vonatom ritmusa gördül,
kemény kereken zokogón zördül,
és lázas-szemű, idegen arcom
halovány,
halovány,
halovány.

Hallgatag éj van, s utazom,
s szürke hegyekből koszorú
nyúlik a felhős, árnyas egekbe
komoran, búsan ránk-fenyegetve,
s odakünt minden elmaradó fa
szomorú,
szomorú,
szomorú. (more…)

Jókai Mór: A csillagos szoba

21 október 2014

jokai mor kozmata ferenc felvFurcsa kaland

(Beszéli az, akivel megtörtént)

Párizsba érkezve első dolgom volt, mint afféle hárompróbás magyar gavallérnak, a nagy operaházban megjelenni. Páholyt vettem: lássák ezek a franciák, hogy kivel van dolguk.

Azt igen jól tudom, részint a tükröm által, részint a pesti varrólánykáktól, hogy én szép fiú vagyok; sokat is tartok efelől. Azzal a biztos öntudattal hordozám végig lornyettemet az átelleni páholysorokon, hogy amennyi hölgy itt most ül velem szemközt, az egy óra alatt mind szerelmes lesz belém, s csak azt sajnáltam, hogy azok is nem láthatnak, kik alattam és felettem ülnek.

Mondanom sem kell, hogy diadalom milyen tökéletes volt; minden operngucker megbámult; grófnők, hercegasszonyok vetettek felém epedő pillantásokat, amit én fajunk érdekében mindannyiszor nem késtem elfogadni és viszonozni. Hiába, a magyar gavallér Párizsban is csak legkülönb gavallér; úgy hiszem, hogy ez órában egy párszor büszke lenézéssel gondoltam vitéz ősünkre, Attilára, kinek hajdan nem sikerült a ködös Lutetia fehér lábikrájú hölgyeit meghódítani, amit ime most egy igénytelen utódja… no de nem illik olyan nagyon belemerülni a dicsekedésbe. (more…)

Máté Péter – Mondd miért szeretsz Te mást

20 október 2014

David Hume: Dialógusok a természetes vallásról (Tizenegyedik rész)

18 október 2014

hume-3Minden aggály nélkül elismerem  – szólt  Cleanthes – hogy én hajlamos vagyok azt gyanítani:  a végtelen szó gyakori ismételgetése valamennyi  teológusnál Istent illetően inkább a dicsőítéshez, mintsem a filozófiához tartozik, és   a gondolkodás, de még a vallás ügyét is jobban szolgálnánk, ha beérnénk helyette bizonyos pontosabb és szerényebb kifejezésekkel. A csodálatraméltó, a  kiváló, a mindeneknél nagyobb, a bölcs és a szent; nos, az Istenséget illetően ezek a kifejezések töltik be az emberek képzeletét, és bármi ezeken túlmenő jelző, túl azon hogy abszurditásokhoz vezet, nincs is semmilyen befolyással sem a hangulatokra sem

érzésekre. Tehát a jelen tárgyat illetően, ha  minden emberi analógiát elhagyunk, márpedig úgy tűnik, Demea, neked éppen ez a szándékod,  akkor attól tartok, el kell hagynunk  mindenfajta  vallásos hitet is, és nem tarthatunk meg semmiféle elgondolást  arról a hatalmas lényről, aki imádatunk tárgya. Ha viszont megőrizzük az emberi analógiákat az Istenséget  illetően, akkor  mindig lehetetlennek fogjuk találni, hogy  a rossz és a jó bármilyen keveredését  az Univerzumban összebékítsük a végtelen isteni attributumokkal; még kevésbé tudjuk ez utóbbiakat bizonyítani az előbbiből. (more…)

Moldova György: Miért nincsenek íróbarátaim?

17 október 2014

Moldova GyörgyLenin valamelyik tanulmányában az írókkal is foglalkozik, a lakájok, tolvajok, selyemfiúk után említi őket – tudhatott valamit a jellemükről.

A második világháború után előkerült Göbbels propagandagépezetének egy titkos irata, melyben felsorolták, hogy melyik német közéleti, művészeti nagyságot mennyivel vesztegették meg, mibe került, hogy a náci rendszer mellé álljanak. Furtwängler ennyit kapott, Richard Strauss annyit, elszomorodva láttam, hogy a kor egyik legnevesebb írója, Gerhardt Hauptmann itt is a sor végére került, szinte egy marék tökmagért vették meg. (more…)

George Michael – Father Figure

16 október 2014

Arany János: Az egri leány (ballada)

15 október 2014

I arany-janos-001

Kassa mellett, egy fölvárban,
Tivornyázott a cseh rabló;
Ordas újbor a pohárban:
Hozzálátnak ketten-hárman.

Szólt az egyik: ez fölséges!
Szólt a másik: milyen édes!
Boldog ország, áldott ország,
Melynek földje ilyen bort ád!

Szóla Telef, zord vezérök:
“A keservét! hisz ez méreg!
Semmi tűz a rossz csigerben:
Lőre volna ez Egerben.

Egri püspök nagy pincéje
Drága borral teljes-teli:
Szegény csehet nem szíveli,
De a lengyelt vendégeli.

Lóra tehát, indulóra!
Fel, borinni, víg leventék:
A pap, a csap adja mindég,
Kevés neki annyi vendég.”

S mint a holló, mint a felhő,
Mint az árnyék, mint a szellő,
Oly sötéten, annyi zajjal,
A zsiványhad messze nyargal. (more…)

Az albérlő – kabaré

13 október 2014

Pilinszky János: Különitélet

12 október 2014

pilinszky-001

Különitélet minden éjjel.
Magányos exhumáció.
Kiemelek egy ismeretlen embert
a semmiből és eleresztem őt.

Következő oldal »