Daily Archives: 2014. október 4. szombat

Gárdonyi Géza: Egy nehéz krajcár

4 október 2014

gardonyi geza 1863-1922Arról beszélgettünk, hogy az anyai szív hogyan megérez mindent!

Mintha külön szeme volna, távolba ellátó. Mintha külön füle volna, – távolból is halló. Mintha csak egy üvegfal választaná el attól, aki messze sok mérföldnyire van tőle. Mintha a szive ezer mérföldnyire is megrezzenne olykor mint a telegráfgép: Ott koppan, itt is koppan.

Micsoda rejtelmes erő az a megértő képesség! Az anyai sziv!…

Egy agg asszony ült a társaságban, kilencven esztendős matróna, – egy nyugalmazott kuriai birónak az anyja. Fejet rázott a beszélgetésünkre:

– Dehogy érez, dehogy érez, – mondotta el-elnedvesülő szemmel. – Ma is elnehezül mindig a szivem, ha rágondolok…

A Pali fiam hiszen tudjátok, hogy elment, beállott negyvennyolcban… Elment ő is…

Pápán laktunk már akkor. Az uram halála után telepedtünk oda. A mi kis vagyonunk maradt a jegyzőségnél, elég volt kettőnknek. Pali már akkor az utolsó évét járta az iskolán, Pesten. Én meg csak magam éldegéltem Pápán egy léckeritéses két szobás házacskában. (more…)