Monthly Archives: június 2015

Csokonai Vitéz Mihály: Felvidulás

29 június 2015

Török nótára csokonai

Búk, bánatok!
Távozzatok
Előlem messze;
Hogy szívemet,
Víg kedvemet
Semmi ne epessze.
Fejemet nem töröm:
Jobb annál az öröm.
Kár hiába,
Bolondjába
Gyötreni szívemet;
A siralom
Aggodalom,
Ekkép el nem temet
Idején engemet.
Hát vígadok,
Helyt nem adok
Már a bánatnak:
Hoppot mondok!
A búk s gondok
Nálam nem lakhatnak.
Örömmel múlatok,
Mikor múlathatok.
Ha hallik a
Víg muzsika,
Én is majd eljárom!
A vígságot,
Múlatságot
Tőlem el nem zárom.
Kicsiny az én károm!…

Rajnai Lencsés Zsolt: Az erotika művészete (Második rész)

28 június 2015

001

Egy mű, szerelemről, érzékiségről, szenvedélyről és erotikáról… Ahol a líra, a szenvedély, a szex és a filozófia keveredik…

Rajnai Lencsés Zsolt: Az erotika művészete (2. rész)

József Attila: Öt szegény szól

28 június 2015

  Az égen ha felhő volna, jozsef attila
égő kendőként lobogna.
A síkon ha dinnye volna,
sisteregne és ugorna.
Öt szegény szól: – Megfürödnénk,
megöblítenők az inget,
azután meg továbbmennénk.
Megcsinálnánk mi már mindent.

  De rivall a csermely csősze,
békák botosa bottal mondja,
vicsorogja víz vitéze,
ordas inas, úr bolondja.
– Eltakarodj, öt tekergő!
Kotródj innen, kujtorogó!
Fattyúnak itt nincsen fürdő!
Csavargónak nincs csobogó! (more…)

Passenger’s Greatest Hits [Full Album] || Best songs of Passenger (2015)

27 június 2015

Rúzsa Magdolna – Egyszer (Official Music Video)

27 június 2015

Gyönyörű zene, megindító szöveg… Olyasmiről, ami a legtöbb ember számára álom marad egész életében… Presser Gábor remekműve…

Berzsenyi Dániel: Az esthajnalhoz

25 június 2015

Emeld fel bíbor képedet, Berzsenyi
Csendes Esthajnal!
Enyhítsd meg a természetet
Harmatillattal.

Hozd alá a fáradt szemnek
Kívánt álmait,
Fedezd bé a szerelemnek
Édes titkait.

Titkon nyílnak az életnek
Legszebb rózsái,
Mély titokban csörgedeznek
Legszebb órái.

Ah, nékem is van egy titkom
Szívembe rejtve!
Nem szabad azt kimondanom:
El van temetve. (more…)

Nagyanyáink szerelmi tanácsai – humoros…

23 június 2015

1

Nagyanyáink szerelmi tanácsai – humoros…

Rajnai Lencsés Zsolt: Az erotika művészete (Első rész)

23 június 2015

1

Rajnai Lencsés Zsolt: Az erotika művészete (első rész)

Ady Endre: Öreg suhanc vágyakozása

21 június 2015

Óh, csókolt csókok, lengeteg asszonyok, ady-endre
Bűnök keritette, pamlagos életem,
Egy szép, friss testü lyányról
Álmodoznom szabad-e még?

Itt, a falumban virágosak a fák,
Itt a régi suhanc el-elemlékezik
S a régi, szűz kisasszony
Alakját fölidézgeti.

Úgy jár lelkemben, mint késett ibolyák
Fölött júniusban a napsugár heve.
Nincsen szebb, mint az emlék
S egy finom gyermek-hajadon.

Óh, csak még egyszer gyérülő hajamat
Fölborzolná egy lyány, nem érintett, szelíd,
Mondván: »Leszek az első
Zsenge és piciny asszonyod.«

Kosztolányi Dezső: Válás

16 június 2015

A messzeség sötétlő méhibe kosztolanyi dezso
halkan kigyúl két véres, néma pont…
A jelharangok öblös szája kong.

Tolong az utasok mindegyike.
“Jön a vonat” szólnak s zaj kél e szóra…
Csak váljatok, ez a válási óra!

A könny ezüstlik, szájon csüng a száj,
az útra-szállók intenek kezökkel,
az induló tömeg sietve lökdel.

Nem szólhat egy se, szívök tája fáj,
némán tekintnek a sinek felé ők,
s a vérszemű szörny már liheg feléjök.

Remegve néznek a félő anyák,
és szívük öble sajdul tompa kíntul,
amint a rabló tömb csikorgva indul.

Majd hangtalanul tűnik el alább,
s távol kigyúl két véres, néma pont…
A jelharangok öblös szája kong.

Kölcsey Ferenc: A kedves sírja

12 június 2015

Ki sírja ez hűs bükknek éjjelében, kolcsey
Melyet lengő fű s kék virág fedez?
O vándor, űlj le bükkem enyhelyében,
Kedvesnek sírja ez!

Bús könny remeg leányka kék szemedből
Ki fogja e könnyűt letörleni,
Lágyan ölelvén vissza gyötrelmedből
Mint Paphos isteni?

Vándor, ne bánd e könnyet, mely áztatja,
Nem fogja tenni jéggé keblemet,
Csendes keserv csak ami őt fakasztja,
És hív emlékezet!

Sződemeter, 1811. augusztus 13.

József Attila: Öreg minden

6 június 2015

Öreg itt minden, a vén vihar jozsef-attila-002
görbe villámra támaszkodva jár,
tüskeszakállu rózsáknak dudál
s velük totyog rossz lábaival.

Öreg minden. A forradalom
dobálni való hegyes köveken
köhögve guggol s csontos keziben
fillér fénylik: legszebbik dalom.

Kezem mért nem átlátszó-öreg,
hogy tapogatván arcom ráncait
ölembe ejtném s aki látna így,
hinné: szememből a könny pereg?

Ifjuságom! oltáros korom!
Juj, fickándozó, hűvös hal gyanánt
az alkony hálójába reng a láng
s békanyál lesz meghaló porom.

1928 nyara

Ady Endre: A türelem bilincse

2 június 2015

Üzenem: ady-endre
Vedd magadra a türelemnek
Rozsdás bilincsét
S ha talán rossz a zár,
Várj, míg megigazíthatom.
Bilincsem voltál,
Bilincsed voltam,
Bilincs volt egész életünk,
Szerelmünk és Napunk,
Kikapóságunk és hűségünk,
Csókunk, elernyedésünk, lángunk,
Téves, sok esküvésünk,
De jó bilincs volt,
Derék béklyó
S rabok voltunk volna mindétig,
Ha nincs rabság és nincs bilincs.
Vedd hát az utolsót,
A legszerelmesebbet,
A türelem bilincsét
S várd, hogy mihamar
Kegyetlenül lezárom,
De várd,
De akard a végső rabságot,
Minden élet s öröm tetejét:
A türelmet,
Akarom,
Üzenem.