Monthly Archives: július 2015

Juhász Gyula: Messzeségek

31 július 2015

Messze, messze tőletek juhasz-gyula
Szép városok és szép színésznők,
Egy költő él, fásult, beteg
És nincs, nincs, aki szeretné őt,

Ki mondaná: bús, nagy szemed
Nekem drágább, mint indus ében,
Költőm, én megértettelek
S egy versed zeng szívembe épen.

Messze, messze tőletek,
Asszonyok, fényesség, vidámság,
Egy költő él, fásult, beteg
S unottan lejti már halotti táncát
És alig érzi már az életet.

Szabó Lőrinc: Semmiért egészen

26 július 2015

Kosztolányi Dezső: Kis állomáson

23 július 2015

A gőzvonat távol mezőn süvöltöz, kosztolanyi-003
alatta nyög, sóhajtozik a sín,
szikrás uszálya vágyik le a földhöz
s világít a rét lankás síkjain.

Egy pár utas az éjszakába ásít,
kedvetlenül pislant, aztán ledől.
Meg sem tekintik az út állomásit
és hírt se vesznek társaik felől.

Itt a jövő vasútat várja mind…
Benn távirógép álmosan kopog,
előtte lámpafényes homlokok.

A tisztek a sinek közt csöndben állnak,
megdobban a szivük – látják amint
lihegve jő a tűzszemű vadállat.

Ady Endre: Halk, bánatos szökés

19 július 2015

Halkabban daloljatok, ady-003
Északi, vándor dalok,
Hirtelen, kósza dalok,
Szél-viharok.
Ma június van
S kissé búsan
Jöttem el valahonnan.
Jóéjszakát se mondtam.
Meleg, vihartalan
Nyárban
Tettem be oda a szívem
S a lábam
S szeretném kivonni őket,
E hamar lépegetőket.
Halkabban daloljatok,
Északi, vándor dalok,
Hirtelen, kósza dalok,
Szél-viharok.

Rajnai Lencsés Zsolt: Az erotika művészete (Harmadik rész)

17 július 2015

000(Fotó: Csergő András)

Egy részlet a lírából:

–  Érzéseimről azért nehéz beszélnem, mert a testem és a lelkem is belső gyönyört szomjaz, ám mindkettő másképp éli meg azt! Ilyen lehet a szerelem? Nem tudom… De a lelkem nem úgy szomjas terád, mint a testem, hanem téged akar, – a gondolataidat, az érzéseidet, a személyiségedet! Viszont a testem is reád vágyakozik, mégis mást kíván belőled, mint a lelkem, – az ölelésedet, a tapintásodat és a csókjaidat! A lelkem, tisztán a mosolyodat, ám a testem, csak forrón a szád! A szívem, a hangodnak szavát, de a húsom, mindenedet, az izmaidon át! Énem, érző pillantásodat, a törzsem viszont, csak makacsul, hímtagodat! A lelkem mindig elmerülne benned, alakzatom mégis arra vágy’, hogy az ágyékod merüljön el bennem!

(more…)

Jack London: Egy szelet sült

14 július 2015
001Kenyere utolsó morzsáival Tom King tisztára törölte tányérjából a rántott leves utolsó cseppjét is, aztán lassan, eltűnődve majszolta a falásnyi kenyérdarabkát. Éhesen állt fel az asztaltól, és ettől rossz kedve lett. Pedig csak neki jutott az ételből. A két gyerek már aludt a szomszéd szobában, korán lefektették őket, hátha álmukban elfelejtik, hogy aznap nem volt vacsora. A felesége se nyúlt az ételhez, csak ült, és szótlanul, aggodalmas tekintettel nézte. Sovány, elfonnyadt proletárasszony volt, bár arcán még kiütközött elmúlt szépsége. A leveshez való lisztet a szomszédasszonytól kérte kölcsön. A kenyérre az utolsó pennyjét adta ki.
Tom King letelepedett az ablak melletti rozzant székre, amely nyikorogva tiltakozott a súlya ellen, öntudatlan mozdulattal a szájába dugta pipáját, és beletúrt kabátja oldalzsebébe. Csak arról jött rá, mit tesz, hogy szemernyi dohányt sem talált a zsebben. Feledékenységén bosszankodva eltette a pipát. Lassan, szinte tunyán mozgott, mintha súllyal nyomasztanák hatalmas izomkötegei. Óriás termetű, egykedvű ember volt, megjelenése éppenséggel nem megnyerőnek mondható. Ócska, gyűrött ruhát hordott. Cipője felsőrészét annyira elnyűtte már, hogy a bőr alig bírta meg a vaskos újratalpalást, amely különben szintén nem volt friss keletű. Foszlott gallérú pamutinge olcsó, kétshillinges áru, s pecsétjei kitisztíthatatlan festékfoltok.

(more…)

Juhász Gyula: Nénia

11 július 2015

Könyvekre hajtom le fejem, juhasz-gyula
Mint fáradt vándor sírhalomra;
Könyvek, ti bölcs és végtelen
Sírok, nem adtok már nekem
Vigasztalást a végtelen napokra.

Élet mély szomja égeti
Pusztába lankadt szívemet
És messzetűnő évei,
Mint bús echók, úgy zengetik
Feléje a hiú reményeket.

S míg sorsom altatót susog
S hagyom éjét leszállani,
A ködben rátok gondolok,
Tündöklő jóni oszlopok
És Annának tündöklő vállai!

A hosszú élet titka – életmód ötletek

8 július 2015

aliz

A hosszú élet titka – életmód ötletek…

Kosztolányi Dezső: Útrakészen

7 július 2015

Beszélgetünk tréfásan és merengve kosztolanyi-002
mi, útra készülő, bús vándorok.
Tíz évre, tíz év mulva… járja egyre
s szemünkbe titkos fájdalom lobog.

Beszélgetünk és olykor meg-megállunk…
Ledőlnek-e a szűz, fehér falak?
Férjhez megy-e akkorra “ideál”-unk?…
Meglát-e majd a sok ősz, agg alak?…

A nyári éj sötét, meleg, sohajtó.
Olyakor kinyílik csendesen az ajtó,
s ezüst tálcán bort ad fel a cseléd.

A ház pihen… A mécs virraszt maga.
Mind hallgatunk és hullong szerteszét
a cigaretták hulló csillaga.

Mentális morzsák – 2015.07.06.

6 július 2015

Csak a szerelemben hiszek. Jóformán minden azért van a világon, mert férfiak és nők szeretik egymást. (Krúdy Gyula)

József Attila – Óda

6 július 2015