Daily Archives: 2016. január 16. szombat

Fehér Klára: Könyves Kálmán

16 január 2016

FEHERKLAbban az időben, drága barátaim, amikor nem méltatlankodtunk, ha sokáig tartott bérházunk­ban a födémcsere – mert egyszerűen nem volt födém -, nem kértünk panaszkönyvet, ha a közértben rosszul mérték a sonkát, vagy nem adtak rendes papírt a kenyérhez, mert nem volt közért, nem volt papír, nem volt sonka, és nem volt kenyér, továbbá nem morogtunk, hogy nincs időnk moziba menni vagy meglátogatni a barátunkat, mert mozi nemigen volt, barátunk, testvérünk, családunk isten tudja, merre volt… viszont időnk mindenre akadt; romeltakarításra, tanulásra, építésre, vitatkozásra, de még szerelemre is… egyszóval ezerkilencszáznegyvenöt vagy negyvenhat nyarán, a milliárd és trillió pengők világában, az építésnek és lelkesedésnek abban a csodálatos időszakában, amelyről hiába mesélünk huligánfrizurás gyermekeinknek, mert nem értenek belőle semmit… egyszóval ebben a félig már történelmi korban lefolytattam egy fegyelmi vizsgálatot.
Csak arra emlékszem, hogy Szolnok és Karcag között, úttalan utakon, porban, hőségben rázta ki a lel­künket egy kimustrált dzsip. Tanyáról tanyára térve kerestünk egy bizonyos földosztó bizott­sá­got, amelynek tiszte volt felosztani egy harmincezer holdas grófi birtokot, de amely tevékeny­sége közben számos hibát követett el. A hibákból panaszos levelek születtek, a panaszos levelekből utasítás: tessék odautazni, kivizsgálni. Hogy miért éppen én? Isten tudja. Vajúdott az új világ – mindenkinek ott kellett segítenie, ahová küldték… (more…)