Kezdőlap » - A F O R I Z M Á K » --- rövidebb gondolatok » Albert Einstein: Fasizmus és tudomány… (Levél Rocco miniszter úrnak, Róma)

Albert Einstein: Fasizmus és tudomány… (Levél Rocco miniszter úrnak, Róma)

9 szeptember 2012

Igen tisztelt Kolléga úr!

Az olasz tudomány legjelentősebb és elismertebb tagjai közül ketten – lelkiismereti kényszerükben – azzal a kéréssel fordultak hozzám, hogy írjak Önnek azon borzalmas csapás enyhítése végett, amely az olasz tudósokat fenyegeti.
Egy eskümintáról van szó, amely a fasiszta rendszer iránti hűséget magasztalja. Kérésem lényege, szíveskedjék Mussolini úrnak tanácsolni, kímélje meg az olasz intelligencia virágát ettől a lealacsonyítástól.
Akármennyire különböznek is a mi politikai meggyőződéseink, egy alapvető pontban én is egyetértek Önnel: mindketten az európai szellem fejlődésében látjuk és szeretjük a legfőbb javunkat. Ez azonban a meggyőződés és a tanítás szabadságán nyugszik, azon az alapelven, hogy az igazság iránti törekvést minden egyéb törekvésnek elébe helyezzenek.
Csak ezen az alapon születhetett meg a mi kultúránk Görögországban és ünnepelhette újjászületését a reneszánsz idején Olaszországban. Ezt a legmagasabb javunkat, tiszta és nagy emberek mártír vérükkel fizették meg, amiért Olaszországot ma is szeretjük, és tiszteljük.
Távol áll tőlem, hogy Önnel arról vitatkozzam, mennyiben jogosult az államhatalom az ember szabadságába való beavatkozásra. De a mindennapi gyakorlati érdekek által kiváltott tudományos igazság iránti törekvésnek minden államhatalom előtt szentnek kellene lennie, és mindenkinek legfőbb érdeke, hogy az igazság őszinte szolgáit békében hagyják.
Ez minden bizonnyal az olasz államnak és a világban való értékelésének is érdeke.
Abban a reményben, hogy kérésem Önnél barátságos megértésre talál, vagyok barátságos üdvözlettel

--- rövidebb gondolatok

Nincs hozzászólás to “Albert Einstein: Fasizmus és tudomány… (Levél Rocco miniszter úrnak, Róma)”

Leave a Reply

(kötelező)

(kötelező)