Kezdőlap » - F I L O Z Ó F I A » -- TÖREDÉKEK » Albert Einstein: A pacifista mozgalom…

Albert Einstein: A pacifista mozgalom…

2 szeptember 2012
Hölgyeim és Uraim!
Nagyon örülök, hogy alkalmat adtak rá, hogy a békemozgalom problémájáról néhány szót szólhassak. Az utolsó esztendők fejlődése megint megmutatta, mennyire nincs jogunk arra, hogy a fegyverkezés és a harci szellem elleni harcot a kormányoknak engedjük át. De még a számos taggal rendelkező szervezetek létrehozása is csak nagyon kevéssel visz bennünket közelebb célunk felé.
Meggyőződésem szerint a legjobb, amit tehetünk ha világszerte propagandát folytatunk az általános katonai szolgálat megszüntetésére, mely munkának előharcosait az egyes országok szervezetei anyagilag és erkölcsileg segítik. Így érhetjük el azt, hogy a békemozgalom kérdése égetővé váljék, igazi harccá, amely az erős jellemeket vonzza. Igaz, hogy ez a harc törvénytelen, de olyan harc, amelyet az ember igazi jogaiért kell megvívni a kormányok ellen, amennyiben ezek polgáraiktól vétkes cselekedeteket követelnek.
Sokan, akik jó békebarátoknak tartják magukat, nem akarnak majd részt venni az ilyen radikális pacifizmusban, mert bennük hazafias okok érvényesülnek. De az első órákban úgy sem rájuk kell számítani. Ezt már a világháború is eléggé megmutatta.Melegen köszönöm Önöknek, hogy e nézeteim szóbeli közlésére alkalmat adtak.

-- TÖREDÉKEK

Nincs hozzászólás to “Albert Einstein: A pacifista mozgalom…”

Leave a Reply

(kötelező)

(kötelező)