— bibliai igehelyek

Bibliai igehelyek az év minden napjára (december)

1 december 2010

December 1.

Erről ismerjük meg, hogy benne maradunk és ő mibennünk; mert a maga Lelkéből adott minékünk. (1Ján. 4,13) (more…)

Bibliai igehelyek az év minden napjára (november)

21 október 2010

November 1.

És arról tudjuk meg, hogy megismertük őt, ha az ő parancsolatait megtartjuk. Aki ezt mondja: Ismerem őt, és az ő parancsolatait nem tartja meg, hazug az, és nincs meg abban az igazság. Aki pedig megtartja az ő beszédét, abban valósággal teljessé lett az Isten szeretete. Erről tudjuk meg, hogy ő benne vagyunk. (1 Ján, 2,3-4) (more…)

Bibliai igehelyek az év minden napjára (október)

21 október 2010

Október 1.

Intelek azért mindenek előtt, hogy tartassanak könyörgések, imádságok, esedezések, hálaadások minden emberekért. Királyokért és minden (more…)

Bibliai igehelyek az év minden napjára (szeptember)

21 október 2010

Szeptember 1.

Az igének pedig megtartói legyetek és ne csak hallgatói, megcsalván magatokat. (Jak.1,22) (more…)

Bibliai igehelyek az év minden napjára (augusztus)

19 október 2010

Augusztus 1.

Várván vártam az Urat, és hozzám hajolt, és meghallgatta kiáltásomat.  (Zsolt 40,2) (more…)

Bibliai igehelyek az év minden napjára (július)

19 október 2010

Július 1.

(A szeretet) nem cselekszik éktelenül, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rója fel a gonoszt.  (1Korinthus 13,5) (more…)

Bibliai igehelyek az év minden napjára (június)

19 október 2010

Június 1.

Vigadjanak és örüljenek, akik kívánják az én igazságomat, hadd mondják mindenkor: Nagy az Úr, aki kívánja az ő szolgájának békességét.  (Zsolt 35,27) (more…)

Bibliai igehelyek az év minden napjára (május)

18 október 2010

Május 1.

És mikor imádkozol, ne légy olyan, mint a képmutatók, akik a gyülekezetekben és az utcák szegletein fennállva szeretnek imádkozni, hogy lássák őket az emberek. Bizony mondom néktek: elvették jutalmukat. Te pedig a mikor imádkozol, menj be a te belső szobádba, és ajtódat bezárva, imádkozzál a te Atyádhoz, aki titkon van; és a te Atyád, aki titkon néz, megfizet néked nyilván.  (Máté 6,5-6) (more…)

Bibliai igehelyek az év minden napjára (április)

17 október 2010

Április 1.

A reménységnek Istene pedig töltsön be titeket minden örömmel és békességgel a hitben, hogy bőségben legyetek reménységben a Szentlélek ereje által. (Róma 15,13)

Április 2.

Várjad az Urat, légy erős; bátorodjék szíved és várjad az Urat. (Zsolt. 27,14) (more…)

Bibliai igehelyek az év minden napjára (március)

16 október 2010

Március 1.

Minden dolog lehetséges annak, aki hisz.  (Márk 9,23)

Március 2.

Az Úr az én világosságom és üdvösségem: kitől féljek? Az Úr az én életemnek erőssége: kitől remegjek?  (Zsolt 27,1) (more…)

Bibliai igehelyek az év minden napjára (február)

16 október 2010

Február 1.

Emlékezzél meg, Uram, irgalmasságodról és kegyelmedről, mert azok öröktől fogva vannak. (Zsolt 25,6)

Február 2.

A szeretet sok vétket elfedez.  (1Péter 4,8) (more…)

Bibliai igehelyek az év minden napjára (január)

16 október 2010

Január 1.

A halogatott reménység beteggé teszi a szívet; de a megadatott kívánság életnek fája.  (Példabeszédek 13,12)

Január 2.

Dicsérem az Urat az ő igazsága szerint, és éneklek a felséges Úr nevének.  (Zsolt 7,18) (more…)