Category Létversek – RLZs

Rajnai Lencsés Zsolt: Botorkálva

Elzuhognak mellettem
nappalok és éjjelek.
S tántorognak rajtam
szkeptikusan, vélt jelek.
 
De ma se tudok többet,
mint keresésem előtt,
ám földig hajolnék már
valamily’ Szentség előtt,
 
ki értelmet adna bár,
és értésemhez elér;
örök éhezésben lenne:
vigasz, áldás, kenyér.
 
(2019.03.17.)

Rajnai Lencsés Zsolt: A hitetlen imája

Árva, pipacsos lényemet

elébed helyezem ma reggel,

drága, nem-létező Istenem…

 

Bár a lelkem vágyik rád,

Te virágokat alkotó Jóság,

mégis lehet, hogy csak az én

idealizmusom teremt a szívemből

oly nagyszerű képzeteket,

mint a benned való szükség.

 

Mégis előtolakodik lelkemből

naponként ez az emelkedett vágy,

hogy ebből pillants reám,

és értelmet adj létezésemnek,

és óvj, megtanítva

engemet szeretni minden

társas-magányos embertársamat… Read More