— bibliai archeológia

Siegfried Horn: Bevezetés a bibliai archeológiába

18 október 2010

A keresztények évszázadokig hittek a Szentírás ihletettségében.
Teológusok vitatkoztak Krisztus természetéről, bizonyos igehelyek jelentéséről, és arról, hogy az Ó- és Újszövetségben Isten által adott parancsolatok érvényesek-e a megváltozott életfeltételek és körülmények között.
A középkori népegyház a Bibliát szinte teljesen mellőzte, más könyvekkel és hagyományokkal helyettesítette, de sohasem merte kétségbe vonni ihletettségét vagy igazságát. (more…)