Kezdőlap » - F I L O Z Ó F I A » Horváth Péter: A lélekfilozófia értelmezési perspektívái a 20. századi Arisztotelész-irodalomban

Horváth Péter: A lélekfilozófia értelmezési perspektívái a 20. századi Arisztotelész-irodalomban

27 március 2014

arisztotelesz-001A jelenkori szakirodalom megkerülhetetlen kérdése az arisztotelészi filozófia egységének, az elméletek következetességének kérdése. Általános jellegű magyarázatok a következő problémákra mutatnak rá. Arisztotelész nézetei módosultak élete során, s a fejlődést a keletkezéstörténeti analízis tárja fel. Gondolkodása határozottan problematizáló, inkább foglalkozik a kérdések megfelelő megfogalmazásával, mintsem a megoldásokkal. Miközben érdeklődése és alapvető felfogása jelentősen eltér a platóni filozófiától, fogalmiságában némelykor továbbra is arra ráutalt marad, s ezáltal következetlenségek jelennek meg a szövegekben. Tudományos értekezései nem követik maradéktalanul a tudományos módszertan előírásait, s a szövegértelmezéseknek számolniuk kell ezzel a különbséggel. Sajátosan a lélekfilozófiát érinti az a hipotézis, amely szerint a lélek kutatása, habár részben a természettudományos kérdésfeltevés területéhez tartozik, nem tulajdonképpeni, arisztotelészi értelemben vett tudomány, s ennek következtében sajátos értelmezést követel meg. Jelen írásunk célja felmutatni a lélekfilozófiai kérdések helyét az arisztotelészi filozófiában, a jelenkori filozófiatörténeti értelmezések tükrében. Megpróbáljuk felsorakoztatni a főbb értelmezési perspektívákat s ezzel felvázolni a területet, amelyen belül az interpretációk mozognak.

Érdekel a folytatás? Töltsd le a tanulmányt PDF formában!

A letöltéshez KATTINTS IDE!

- F I L O Z Ó F I A

Nincs hozzászólás to “Horváth Péter: A lélekfilozófia értelmezési perspektívái a 20. századi Arisztotelész-irodalomban”

Leave a Reply

(kötelező)

(kötelező)